14% van de Vlamingen vindt dat het kweken van vlees moet stoppen

Via een online survey bevroeg de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent in opdracht van VILT een representatieve steekproef van 942 Vlamingen in een vijfde onderzoek naar het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw. Het onderzoek liep in de periode van 17 maart tot en met 22 maart 2017. Dus voor Animal Rights de beelden uit de slachthuizen verspreidde. Ook de fipronil-crisis stak pas later de kop op. Toch zijn de resultaten erg ontnuchterend. 

De bevindingen werden op Agribex voorgesteld. Deze redactie onthoudt dat:

Advertising
  • slechts 16 procent van de Vlamingen meent dat landbouwers een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.
  • twee derde inkomenssteun gerechtvaardigd vindt als daar extra dierenwelzijns- en milieueisen tegenover staan.
  • slechts 12 procent oordeelde dat de landbouwer zijn dieren niet met respect behandeld.
  • 6 op 10 Vlamingen leeft in de overtuiging dat dieren het beter hebben op kleinschalige dan wel grootschalige bedrijven.
  • 14 procent vindt dat het kweken van vlees moet stoppen.
  • een derde meent dat insecten, soja, algen en vis een alternatief voor de vleesproductie zijn.
  • 4 op 10 vindt de landbouw volledig moet overschakelen op biologische productie.
  • 28 procent antwoordde ‘ja’ op de vraag ‘Of de stallen die vandaag gebouwd worden, eerder thuishoren op een industrieterrein dan op het platteland?’

Bron: VILT PC Agribex – 8 december 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *