Aantal varkens onder biocontrole gedaald

Ook in 2018 zet de groei van de biologische landbouw in Vlaanderen zich voort. Maar het aantal producenten met biovarkens is, net als de biovarkensstapel, licht afgenomen t.o.v. 2017. En de consumptie van biologische producten is gestagneerd. Dat alles blijkt uit het biorapport 2018 opgesteld door het Departement Landbouw en Visserij.

Het  aantal Vlaamse landbouwbedrijven onder controle voor biologische productie is vorig jaar gestegen tot 514 bedrijven (+ 10%). Er waren 56 nieuwe aanmeldingen; 11 bedrijven stopten hun biologische productie.

Het biologisch en omschakelingsareaal groeide in Vlaanderen aan tot 7.913 hectare (+7%) en maakt nu ongeveer 1,3% uit van het totale Vlaamse landbouwareaal. Ruim 70% van de totale netto-aangroei van het bio­areaal is te danken aan de producenten die zich in 2018 als nieuwkomer hebben aangemeld.

Slechts 16 biovarkensbedrijven

146 van de 514 Vlaamse biologische landbouwbedrijven (28%) houden dieren die onder biocontrole staan, al dan niet gecombineerd met een vorm van plantaardige productie. Bij 31 biologische landbouwbedrijven zijn er diverse diergroepen (d.w.z. runderen, varkens, pluimvee, enz.) als bio geregistreerd op het bedrijf. De andere 115 producenten beperken hun bioproductie tot één diergroep.

Het aantal producenten met biologische varkens is afgenomen van 21 naar 16. “Dat lijkt opmerkelijk, maar is deels te verklaren doordat 3 producenten, die in 2017 elk minder dan 4 varkens onder biocontrole hadden, in 2018 geen enkel varken meer als biologisch geregistreerd hadden op hun bedrijf”, luidt het in het Biorapport 2018.

Vooral biopluimvee groeit

Het totale aantal dieren onder biocontrole nam in Vlaanderen t.o.v. 2017 toe met 15%. Vooral in de biologische pluimveehouderij zien we stevige groeicijfers. Het pluimvee buiten beschouwing gelaten tekent zich echter een lichte daling af van het totale aantal dieren onder biocontrole. Deze afname doet zich voornamelijk voor bij de biologische varkensstapel, concreet van 6.400 naar 5.500; -14% t.o.v. 2017.

Een verklaring hiervoor ligt volgens het rapport in de vaststelling dat enkele grotere spelers in 2018 minder varkens onder biocontrole hadden dan in 2017. “Dat kan een gevolg zijn van de productiecyclus in de varkenshouderij”, aldus de auteurs.

Voor het volledige rapport klik Biorapport_2018_digitaal

Bron: Biorapport 2018 – Departement Landbouw en Visserij – 6 mei 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: