Aanvraag nieuwe fosfaatklasse vanaf 1 januari 2018 vóór staalname en via Mestbankloket

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM. Volgens de nieuwe regeling moeten landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Die aanvraag moet bovendien online ingediend worden via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg ‘SNapp’.

Hoe verloopt een aanvraag via SNapp?

Advertising

1.    Via het Mestbankloket, ga je naar de rubriek SNapp. Duid daar de percelen aan waarvoor je een nieuwe fosfaatklasse wil aanvragen.  Tegelijk kies je een erkend laboratorium om de percelen te bemonsteren.

2.    Via SNapp wordt de aanvraag automatisch doorgestuurd naar het laboratorium dat je hebt gekozen. Je hoeft hiervoor niets te ondernemen.

3.    Na de bemonstering bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank en kan je de resultaten en de klassetoewijzing van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.

Je hoeft dus geen aanvraagformulier, analyseverslagen en luchtfoto’s meer op te sturen naar de Mestbank. Op verschillende momenten tijdens het jaar, zal de Mestbank de resultaten in SNapp verwerken en de P-klasse toekennen. Dan wordt ook de eventuele financiële vergoeding uitbetaald. Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, gaat de klassewijziging in op 1 januari van het jaar x+1.

Wat met bodemstalen genomen vóór 1 januari 2018?

De bodemanalyses van die bodemstalen (maximaal 5 jaar oud) kan je nog indienen via het vroegere formulier ‘Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse’, dat op de VLM-website te vinden is. Bij dat formulier, moet je het verslag van de bodemanalyse toevoegen en ook een kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid wordt.

De klassetoewijzingen en de eventuele financiële tegemoetkomingen voor bodemanalyses die ingediend worden via de papieren aanvraagformulieren, gebeuren niet meer tussentijds, maar allemaal samen op het einde van het jaar.

Volmacht voor gebruik van SNapp

Wil je de aanvragen in SNapp door iemand anders laten doen, dan kan je op het Mestbankloket een volmacht verlenen aan een volmachthouder. Daarvoor is onder de rubriek Volmachten, een aparte volmacht voor SNapp aangemaakt.

Als je al een volmacht ‘Aanvragen’ hebt verleend aan een volmachthouder, dan heeft de Mestbank de volmacht ‘SNapp’ automatisch ook toegekend aan die volmachthouder. Dat wil zeggen dat de volmachthouder die voor jou een derogatieaanvraag of een aanvraag voor de vrijstelling focusbedrijf mag doen, ook de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse in SNapp mag doen. Als je dat niet wil, dan kan je op het Mestbankloket de volmacht voor SNapp wijzigen.

Meer informatie over de nieuwe werkwijze en het gebruik van SNapp is te vinden in de fiche ‘Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse’ op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Bemesting > Gronden > Fosfaat).

De staalname-applicatie SNapp vind je vanaf 1 januari 2018 op het Mestbankloket onder de rubriek SNapp (www.mestbankloket.be > SNapp).  In de toepassing is er een handleiding beschikbaar over het gebruik van SNapp.

De instructie voor het toekennen en annuleren van een volmacht aan een volmachthouder vind je op de website van de VLM (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Mestbankloket).

Bron: VLM – 11 december 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *