AB Register vzw officieel van start

Om de samenwerking tussen de kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen te optimaliseren, werd besloten om de gemeenschappelijke belangen omtrent antibioticagebruik te verenigen in een nieuwe overkoepelende structuur: AB Register vzw.Ter herinnering

Belpork startte al in 2014 met het antibioticummonitoringsysteem ‘AB Register’. In samenwerking AMCRA (AntiMicrobial Consumption and Reduction in the Animal Production), leverde dat de afgelopen jaren een substantiële bijdrage aan datacollectie, datacontrole en ontwikkeling van de methodologie voor de rapportering aan de varkenshouder.

Advertising

In 2016 ging er een sector-overschrijdende samenwerking van start tussen Belpork en Belplume. Op die manier kon het AB Register midden 2017 ook uitgerold worden naar de pluimveehouders.

In 2017 werd deze samenwerking uitgebreid met de melkveesector (IKM Vlaanderen). Vanaf het najaar van 2018 zal deze toepassing voor melkvee definitief starten.

Overkoepelende structuur

Het is dus vanaf nu de vzw AB Register die een punctuele registratie van het antibioticumgebruik bij de actoren in de drie sectoren zal bewerkstelligen.

Via sensibilisering en het ter beschikking stellen van benchmarkrapporten zal er gestreefd worden naar het verminderen van het gebruik van geneesmiddelen en in het bijzonder van antibiotica in de veeteelt. De bestaande samenwerking met de overheid in kader van Sanitel-Med wordt voortgezet.

De verschillende schakels van de drie sectoren (varkens, pluimvee en melkvee) zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van AB Register vzw. Laurien Van Heupen (tel: 02/552.80.61 – abregister@belpork.be) werd aangeduid als coördinator.

Bron: AB Register vzw – 16 februari 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: