Afgebakende AVP-zone wordt deels opengesteld

Waals minister René Collin heeft op 4 april 2019 een ministerieel besluit ondertekend waarbij een gedeelte van de bosgebieden gelegen binnen de afgebakende zone in de provincie Luxemburg vanaf 6 april terug wordt opengesteld voor toeristen. In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld.

De beslissing heeft alles te maken met de start van het toeristisch seizoen dit weekend. Enerzijds krijgen wandelaars en mountainebikers de raad voldoende voorzorgen te nemen zoals het ontsmetten van kledij en materieel indien ze een verdacht dier gezien hebben. Anderzijds wijst minister Collin tegelijk op het feit dat de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest een zeer ernstige crisissituatie is die een kordate aanpak vraagt.

Advertising

Collin informeerde per 4 april formeel zijn Vlaamse collega Koen Van den Heuvel. Die had ‘s ochtends nog bij hem aangedrongen om de varkenssector niet aan nog meer risico’s bloot te stellen. Hij pleitte om het heropenen van de bosgebieden uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over het advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.

Koen Van den Heuvel: “Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord dat men zulke risico’s neemt wetende dat het virus zich vandaag nog steeds verder verspreidt in de Waalse bosgebieden. Onze varkenshouders leiden vandaag reeds enorme verliezen. Als het virus zou overslaan naar wilde everzwijnen in Vlaanderen, dan zijn de gevolgen voor de varkenssector niet te overzien. Het valt niet uit te sluiten dat het opnieuw openstellen van bepaalde bosgebieden in Wallonië voor een verdere verspreiding van het virus zal zorgen. Ik betreur deze beslissing ten zeerste en zal mij op basis van het nieuwe advies van het Wetenschappelijk comité van het FAVV, beraden over verdere stappen.”

Bron: Kabinet Van den Heuvel – 4 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: