Akkoord Europese begroting kan Boerenbond niet bekoren

De Europese Raad heeft op 21 juli 2020 een akkoord bereikt over het nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK), de begroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. Vlaams minister Hilde Crevits beaamt dat het budget voor landbouw daalt in vergelijking met de huidige periode maar benadrukt dat België om het verlies deels te compenseren, een tegemoetkoming van 100 miljoen euro uit de wacht heeft kunnen slepen. Dat vindt alvast de Boerenbond onvoldoende. Voorzitter De Becker noemt het akkoord ‘een opdoffer voor onze boeren’ en eist correcties.

Het Europees begrotingsakkoord bepaalt:

Advertising
  • het totaalbedrag waarover de Europese Unie in de komende 7 jaar  beschikt (1.074,3 miljard euro);
  • het bijkomend  bedrag dat de Europese Unie inzet om het herstel na covid-19 invulling te geven (750 miljard euro);
  • welk deel van dat budget aan Europees beleid voor onderzoek en innovatie, landbouw, migratie, Erasmus+, … gespendeerd wordt;
  • hoeveel geld er in die periode naar België stroomt voor Europese programma’s zoals bijvoorbeeld  landbouw en de fondsen voor regionale economische ontwikkeling en tewerkstelling.

België zal de komende periode kunnen rekenen op een totale enveloppe van 3,65 miljard euro voor de landbouwsector; in lopende prijzen komt dit neer volgens het kabinet van minister Crevtis neer op 4,11 miljard euro. Vlaanderen zal op om en bij de helft van deze Belgische enveloppe kunnen rekenen. 3,08 miljard euro van de totale Belgische enveloppe voor landbouw is gereserveerd voor inkomenssteun voor de actieve landbouwers. Daarnaast ontvangt België 577 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling die zal gericht worden op duurzame investeringen op landbouwbedrijven en innovatie in de sector.

“Een substantieel bedrag, maar aanzienlijk minder dan wat de landbouwsector vandaag ontvangt van de Europese Unie (-14,9% in constante prijzen of -2,2% in lopende prijzen)”; geeft het kabinet Crevits met zoveel woorden toe. België vroeg daarom een specifieke tegemoetkoming en kreeg een compensatie van 100 miljoen euro, die verrekend werd in het hierboven vermelde budget van 577 miljoen euro.

Boerenbond acht correcties nodig

De Boerenbond voelt het akkoord aan als ‘een opdoffer voor onze boeren’.

“De economische en maatschappelijke druk is al hoog en zal nog toenemen met de onderfinanciering van dé hefboom voor relance en transitie in de landbouwsector, het GLB. Dit moet gecorrigeerd worden met landbouwaccenten in de invulling van andere Europese hefbomen”, aldus de aanhef van het persbericht ter zake.

De vakorganisatie vindt het verwonderlijk dat de Europese Unie zijn torenhoge ambities in het landbouwbeleid geen kracht bijzet met een slagkrachtig budget. “Europa formuleert extra doelstellingen en ambities in het kader van de Europese Green Deal, terwijl de impact van de coronacrisis zich ook hard laat voelen bij boeren en tuinders, net als de gevolgen van de klimaatverandering. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet hierop een antwoord formuleren maar wordt gekort”, luidt het.

“Hoe kan onze sector uit het dal van deze pandemie klimmen, verder verduurzamen en tegelijk verwacht worden de veiligste producten van de hoogste kwaliteit te produceren in een open wereldmarkt, als de EU nalaat de markt gepast te corrigeren of voldoende sterk ondersteunend beleid te voeren?”, vraagt voorzitter Sonja De Becker zich af.

40 miljard korting

De korting is aanzienlijk en bedraagt volgens de Boerenbond maar liefst 40 miljard (-10 %) t.o.v. de huidige financiering van het GLB, zelfs met de middelen vanuit het herstelfonds erbij gerekend.

“Het is nu aan het beleid om deze situatie recht te trekken in de verdere uitrol van de maatregelen. De beperktere GLB-middelen moeten meer dan ooit op de actieve boer gefocust worden. In het kader van de relance moet de toegang voor boeren en tuinders tot de financiële instrumenten uit het herstelfonds gefaciliteerd worden. Ook landbouwgerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn onmisbaar om de Green Deal ambitie waar te maken. Daarnaast verwachten we dat de impact van de nakende Brexit ook voor land- en tuinbouw opgevangen wordt vanuit het nieuw voorgestelde Brexit-fonds. Ten slotte is meer Europese beleidscoherentie in onder meer handels-, mededingings- en economisch beleid absoluut noodzakelijk. Enkel zo kan de individuele boer de uitdagingen van de komende jaren op een haalbare manier aangaan en kan de sector hier sterker uitkomen.”, besluit voorzitter De Becker.

Bronnen: naar kabinet Crevits en persdienst BB – 21 juli 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: