AMCRA roept op inspanningen inzake antibioticareductie te hernieuwen

Elk kwartaal publiceren FAGG en AMCRA, op basis van de verplichte registratie van antibioticumgebruik in Sanitel-Med, de ‘barometer antibioticagebruik’. De huidige barometer toont de resultaten van het derde kwartaal van 2018 (’18-Q3) t.e.m. het tweede kwartaal van 2020 (’20-Q2). Blijkt dat de negatieve trend die in de eerste maanden van 2020 werd opgemerkt, jammer genoeg geen tijdelijk fenomeen is. De sectoren worden dan ook opgeroepen om de inspanningen te hernieuwen en telkens de noodzaak van een antibioticumhandeling doordacht te overwegen.

De nieuwste resultaten tonen dat het totale gebruik, geregistreerd in Sanitel-Med, gestegen is bij pluimvee en vleeskalveren, maar dat ook het gebruik van de fluoroquinolones is toegenomen bij pluimvee. Het gebruik van colistine kent ook een toename in de pluimvee, terwijl deze wel verder daalt bij varkens en vleeskalveren. Het gebruik van zinkoxide bij varkens neemt af, wat gezien de uitfasering van zinkoxide tegen eind 2020 een positief signaal is.

“Deze ongunstige evolutie vraagt dringend om een vernieuwde inspanning van dierenartsen en veehouders om het tij te keren”, luidt het met zoveel woorden in de jongste AMCRA-nieuwsbrief. “De waargenomen stijgingen zijn verontrustend. Gezien de orde-grootte van de nog te realiseren mindering in gebruik van antibiotica in het kader van de 2020 doelstellingen, is een significante daling van het absolute gebruik zeer gewenst.”

Figuren

In de barometer antibioticumgebruik worden, in enkele grafieken, een aantal tendensen met betrekking tot het antibioticumgebruik per diersoort (varkens, pluimvee, vleeskalveren) getoond en vergeleken met voorgaande jaren, telkens met één kwartaal opgeschoven. Er worden verder vier veterinair belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine), zinkoxide-premix bij varkens en de twee families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3de en 4de generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale veterinaire AB-gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2019 volgens de BelVet-SAC data werd verkocht in België.

Voor de figuren van de barometer klik Barometer SANITEL MED derde kwartaal 2018-tweede kwartaal 2020

Bron: naar AMCRA-nieuwsbrief – 13 november 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: