AVP: financiële handicap Belgische varkenshouders opgelopen tot 43,3 miljoen euro

Een jaar geleden werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen in de provincie Luxemburg. Resultaat: sinds een jaar blijven de Belgische varkenshouders zwaar onderbetaald in vergelijking met hun collega’s in de buurlanden. De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) becijferde dat de totale derving aan opbrengsten voor varkens die in België geslacht werden ondertussen méér dan 43 miljoen euro bedraagt.

Op donderdag 13 september 2018 stuurde het FAVV een persbericht uit dat AVP was vastgesteld bij twee wilde everzwijnen in Etalle. Dit feit had uiteraard een enorme impact op de prijsvorming vanaf week 38. En hoewel ook in Duitsland en Nederland de varkensprijzen daalden, was de daling in België véél groter, doordat diverse exportmarkten automatisch op slot gingen voor Belgisch varkensvlees. Hierdoor steeg de spread tussen de BPG-notering geslacht en de Duitse VEZG-notering van 20,83 cent in week 38 tot maar liefst 29,02 cent in week 39.

Advertising

In de periode vanaf september 2018 tot pakweg midden april 2019 zagen de Belgische varkensboeren dan ook zwarte sneeuw, want de AVP-korting kwam bovenop een moeilijk lopende varkensmarkt. Nadien werd de markt aanzienlijk opgevrolijkt door een tekort aan levende varkens in combinatie met hogere import door China. Het resultaat was dat de varkensprijzen sterk stegen. Onder impuls van die stijgende varkensprijzen smolt ook de spread met Duitsland als sneeuw voor de zon, waardoor in de weken 15 tot en met 19 de opbrengstderving beperkt bleef.

Maar helaas … vanaf week 20 zagen we opnieuw een toenemende afstand tot Duitsland. De Belgische varkensprijs bleef sterk achter in vergelijking met de varkensprijs in onze buurlanden. Het AVP-drama blijft ons dus nog altijd parten spelen. Tot op vandaag.

De VPOV beschouwde op basis van de IVB-cijfers het aantal varkens tezamen met het gemiddeld karkasgewicht, er berekende wat de totale derving aan opbrengsten bedraagt voor varkens die in België geslacht werden. De som komt uit op een duizelingwekkend cijfer van ondertussen méér dan 43 miljoen euro. Per afgeleverd varken in een Belgisch slachthuis wordt dit 4,76 euro per varken. Ervan uitgaande dat pakweg 90 procent van de Belgische vleesvarkens wordt afgeleverd door 1.250 bedrijven, bedraagt de opbrengstderving gemiddeld iets meer dan 31.000 euro per bedrijf.

Voor het volledige bericht klik Financiële handicap Belgische varkenshouders opgelopen tot 43,3 miljoen euro

Bron: naar VPOV in het vakblad Varkensbedrijf september 2019

Als producentenorganisatie poogt VPOV de werking van de markt bloot te leggen en te duiden. Ben je varkenshouder en wil je meer weten over de werking van VPOV? Zend dan een mail naar info@vpov.be met vermelding van je naam en telefoonnummer. Dan nemen we contact met je op. Voor meer informatie: www.vpov.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: