AVP update: actieve monitoring gestart

In het kader van een eventuele toekomstige heropening van de export naar derde landen, startte het FAVV een actieve monitoring voor Afrikaanse varkenspest.

De actieve monitoring op varkensbedrijven gebeurt op de monsters die in het kader van de Aujeszky-opvolging genomen worden op een aantal geselecteerde bedrijven.

Op alle monsters wordt een ELISA-onderzoek uitgevoerd, op sommige ook een PCR-onderzoek. Niet-conforme resultaten worden ter bevestiging doorgestuurd naar Sciensano.

De kosten voor deze analyses zijn, net zoals deze van de verhoogde waakzaamheid, ten laste van het FAVV. De dierenarts en de veehouder ontvangen het analyseresultaat via het beproevingsverslag van het labo.

KB bepaalt vergoedingen
Op 16 april werd het koninklijk besluit gepubliceerd, waardoor nu ook een vergoeding gegeven wordt door het Sanitair Fonds voor de bloedmonsternames uitgevoerd door de bedrijfsdierenartsen in het kader van de verhoogde waakzaamheid AVP. Dit geldt voor alle bloedmonsters genomen vanaf eind september 2018. De vergoeding bedraagt 3,56 euro per genomen bloedmonster.

Dierenartsen hoeven zelf geen actie te ondernemen om deze uitbetaling te ontvangen. DGZ zal, van zodra de modaliteiten hiervoor in orde zijn, deze prestaties op dezelfde manier verwerken als voor de monsternames van opvolgingstesten voor Aujeszky. Op dat moment zal DGZ ook een prestatielijst opmaken met alle uitgevoerde monsternames vanaf september 2018 die hiervoor in aanmerking komen.

Verhoogde waakzaamheid blijft van kracht
Ondertussen blijven de maatregelen naar aanleiding van de verhoogde waakzaamheid rond Afrikaanse varkenspest van kracht. Onder andere moet er bijkomend onderzoek naar AVP uitgevoerd worden, vooraleer de dierenarts een behandeling kan opstarten op een bedrijf waar dieren klinische symptomen hebben die niet wijzen op AVP. Concreet betekent dit dat de dierenarts bij drie zieke dieren bloedmonsters neemt of een kadaver kan laten onderzoeken bij DGZ.

Bron: DGZ – 20 mei 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: