AVP-update – situatie in Duitsland – week 39

In de Duitse deelstaat Brandenburg zijn de afgelopen week weer enkele wilde zwijnen gevonden die besmet waren met Afrikaanse varkenspest. Het totaal gemelde aantal wilde zwijnen met AVP komt daarmee op 29. De dieren werden in de buurt van de eerste gevallen gevonden. Een geringe vergroting van het (3 km) kerngebied volstond hierdoor. Het grotere 20-25 km toezichtgebied is niet veranderd, aldus de autoriteiten van de deelstaat Brandenburg. De oppervlakte van het kerngebied bedraagt nu 150 km²; de afbakeningsgrens heeft een omtrek van 60 km.

In de regio wordt door overheden, jagers, wildbeheerders naarstig gezocht naar mogelijk nieuwe kadavers. Hiervoor worden ook helikopters en drones met infraroodcamera’s ingezet. Ook groepen met speurhonden uit Sleeswijk Holstein en Rijnland-Pfalz participeren aan de zoektocht. Deze zijn getraind op het vinden van lijken. Andere personen die een dood wildzwijn melden krijgen daarvoor een vergoeding van 100 euro, zo stelt het ministerie van Brandenburg.

Advertising

Om verdere aanloop van dieren uit Polen te voorkomen wordt nu een vast hekwerk opgesteld langs de rivier de Neisse.

De Duitse jagers hebben onlangs het aantal wilde varkens berekend die in het seizoen 2019/2020 in Duitsland geschoten werden. Men komt daarbij op bijna 950.000 stuks. Naar schatting is het aantal gedode zeugen landelijk met 11 procent toegenomen; regionaal zelfs met 75 procent.

5 à 6 euro schade per varken

De Duitse varkensmarkt bleef deze week redelijk stabiel. De varkensprijs van de Duitse Vereniging van Producenten Organisaties (VEZG) bleef onveranderd op het lage niveau van 1,27 euro/kilo. De slachtgewichten zijn onverminderd hoog rond gemiddeld 98 kilo. Dit geeft aan dat er nog steeds een ‘prop’ in markt ligt. De slachterijen van hun kant hebben dan ook nog steeds te maken met een tekort aan personeel als gevolg van coronarestricties. Dit beperkt de capaciteit van vleesverwerking in de snijzalen.

Dat de afzet naar China en andere Aziatische landen is weggevallen heeft sterke negatieve gevolgen voor verwaarding van de specifieke producten als koppen, poten, staarten, oren. Met name bij de koppen was export naar China een voordeel. Men kon bijvoorbeeld zonder veel handelingen de koppen inpakken, invriezen en exporteren. Gelet op de huidige personeelskrapte is het verder uitsnijden van een kop al snel niet meer rendabel. Volgens een woordvoerder van een slachterij ontstaat door het wegvallen van de China-export een schade van ruwweg 5 à 6 euro per varken.

Nederlandse biggen aan bodemprijzen

De biggenmarkt is zwaar getroffen door de vrees van aanhoudende AVP in Duitsland en daardoor blijvende exportschade. Er zijn indicaties dat Duitse varkenshouders die binnenkort varkens afleveren, voorlopig de aanvoer van nieuwe biggen uitstellen in afwachting van verdere marktontwikkeling. Alvast in Nederland leidt dit ertoe dat ook (zeer) grote koppels biggen op de vrije markt voor bodemprijzen worden geleverd.

Bron: naar Lourens Gengler, correspondent voor Varkensbedrijf  in Duitsland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: