AVP: update week 40

De balans van met AVP besmette everzwijnen was bij het afsluiten van dit weekoverzicht volgens officiële cijfers opgelopen tot 28. Het Waalse gewest liet inmiddels meer dan 70 evers testen op Afrikaanse varkenspest. Daaronder ook een 25-tal exemplaren van buiten de afgebakende zone. Goed nieuws is dat die everzwijnen stuk voor stuk vrij waren van het AVP-virus. De situatie op het terrein blijft dus nagenoeg onveranderd t.o.v. vorige week.

De Waalse overheid geeft dan ook blijk van vastberadenheid in deze. Ultiem bewijs daarvan is de arrestatie vorige zondag om 2 uur ’s nachts van een jager die, samen met een vriend, actief was in verboden gebied. De man was twee keer in de fout, want ’s nachts jagen is sowieso verboden.

Advertising

Verder heeft de Waalse regering op vraag van Waals minister van Landbouw René Collin voor de strijd tegen het AVP-virus en ondersteuning van de door de preventiemaatregelen getroffen Waalse varkenshouders, afgelopen week alvast een budget van 9 miljoen euro vrijgemaakt.

Vanaf 14 oktober hoopt de Waalse overheid voor de besmette zone een kleinere perimeter te kunnen instellen. Opzet is rond die zone een metalen omheining te plaatsen waarna de populatie van naar schatting 500 tot 800 everzwijnen in het gebied zal worden opgeruimd.

Afgelopen week was de AVP-crisis ook het onderwerp van een aantal vragen in de Commissie Landbouw en de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement. Samengevat valt uit de antwoorden van minister Schauvliege te onthouden:

  • dat ook in Vlaanderen de druk op de everzwijnenpopulatie wordt opgevoerd. Vooral de provincies Limburg en Antwerpen moeten hier een tandje bijsteken. Omdat een aantal eigenaars geen jacht op hun gronden toelaat wil de minister ze ‘rond de tafel brengen’. Bedoeling is dat er een concreet actieplan wordt opgesteld.
  • dat het nu vooral zaak is onze kalmte te bewaren. Onbezonnen communicaties/maatregelen kunnen paniek veroorzaken die de reeds getormenteerde buitenlandse handel in varkensvlees nog meer schade kan berokkenen.
  • dat er vanuit federale hoek gesprekken worden gestart met de 13 landen die nu al hun handel met varkensvlees uit België hebben geblokkeerd. Landen die daartoe niet het recht hebben, mogen zich aan juridische stappen verwachten.

Herinneren we er tot slot aan dat minister Schauvliege afgelopen week in extremis (de dossiers moesten uiterlijk per 30 september binnen zijn) een VLIF-steunmaatregel uitvaardigde voor investeringen in bioveiligheidsmaatregelen. Naar verluidt hebben 44 varkenshouders daar voor een bedrag van alles samen 360.000 euro steun van gebruikgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: