AVP: update week 41

Het aantal AVP-besmette everzwijnen is afgelopen week verdubbeld. De jongste teller door het FAVV meegedeeld (op 10.10.2018) stond op 75. De besmetting blijft gelukkig nog steeds binnen de afgebakende zone.

Inmiddels is ook officieel bevestigd dat alle gedomesticeerde varkens in de afgebakende zone gedood werden. Dit gebeurde al tussen 29 september en 2 oktober 2018, maar met de nodige discretie. Het herbevolken van de bedrijven in de zone is tot nader order verboden.

Advertising

Een maand na de ontdekking van de eerste gevallen van met AVP-besmette everzwijnen loopt de schade voor de Belgische varkenshouderij op. Zo berekende de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) dat Belgische varkensbedrijven collectief een rechtstreekse schade leiden ten belope van ongeveer 1,5 miljoen euro per week. De organisatie roept alle varkenshouders daarom op om:

  • de varkens lichter te gaan afleveren;
  • maximaal in te zetten op levende export;
  • samen met andere ketenpartners de kostprijs onder controle te houden. VPOV heeft daartoe de voeder- en de slachthuissector uitgenodigd tot een gesprek.

De drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) hebben zich per 11 oktober burgerlijke partij gesteld in het AVP-dossier. Zo kunnen de organisaties inzage verzoeken in het gerechtelijk dossier en worden ze in kennis gehouden over het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.

De oorzaak van de besmetting is immers nog steeds niet duidelijk. Eerder was er sprake van ‘gecontamineerd voedselafval’ en ‘import (legaal of illegaal) door jagers’. Afgelopen week is daar als derde piste nog bijgekomen ‘het komen en gaan van Belgische militairen uit de Baltische staten’.

De landbouworganisaties blijven aandringen op een afschot van de everzwijnen. Wat het ABS betreft ‘zeker ten zuiden van Samber en Maas, en in het besmette gebied in het zuidelijke puntje van de provincie Luxemburg’.

Aangaande de problematiek van de buitenlandse handel en de gesloten grenzen wordt er aangedrongen op een opsplitsing van België in 2 regio’s: Vlaanderen en Wallonië. Zo kan er gecommuniceerd worden dat Vlaanderen, waar het hart van de Belgische varkenshouderij zich bevindt, vrij is van AVP zowel bij varkens als wilde zwijnen.

Noteer tot slot dat het persagentschap Belga meldt dat er op zaterdag 13 oktober een hek zal worden opgetrokken in het Franse departement Meurthe-et-Moselle, pal op de grens met België. Vandaar zou dit hek ook nog doorgetrokken worden naar de departementen Meuse en Ardennen. Onze zuiderburen verbieden ook de toegang tot de bossen in een aantal gebieden. In een 40-tal gemeenten is tevens een jachtverbod afgekondigd.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: