AVP: update week 45

Volgens de FAVV-update van 6 november 2018 werden er nu 159 everzwijnen geteld met Afrikaanse varkenspest. Dat zijn slechts 4 gevallen meer dan bij de vorige officiële melding. 

“Toch is de piek nog niet bereikt”, verklaarde Waals landbouwminister René Collin afgelopen week in het Waals parlement. Alles samen waren er begin deze week al meer dan 275 gevonden en/of afgeschoten everzwijnen getest op AVP. Nagenoeg 60 procent van de onderzochte dieren blijkt besmet te zijn. De epidemie zit dus nog steeds niet in een neergaande fase.

Advertising

Afgelopen week brachten de landbouworganisaties BB en ABS de snelle groei en steeds verdere verspreiding van wilde everzwijnen andermaal onder de aandacht. Aanleiding was een overleg met de gouverneurs van de provincies Limburg en Antwerpen ter zake.

ABS heeft zijn aanvankelijke vraag voor een totaal afschot van de everzwijnenpopulatie in ons land inmiddels bijgestuurd tot de redelijke eis ‘om de populatie minimaal terug te brengen tot een aanvaardbare hoeveelheid die passend is voor een aantal aan te duiden gebieden’.

BB pleitte voor een ‘krachtdadige aanpak’ rond volgende vijf aandachtspunten:

  1. een duidelijk zicht krijgen op het aantal everzwijnen en op hun locatie, zodat monitoring mogelijk wordt;
  2. meer mogelijkheden voor bejaging;
  3. bejaging van everzwijnen in natuurgebieden of een afscherming van natuurgebieden;
  4. het aanstellen van een everzwijncoördinator.
  5. sensibiliserende maatregelen om de Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

 

Vanuit de jagersvereniging HVV kwam in deze alvast positieve respons. Het Agentschap Natuur & Bos heeft echter een andere kijk op de zaak. Het ABS is die houding moe en drong in een persmededeling daarom aan op ‘het tot de orde roepen van verantwoordelijken op het terrein.’

Het blijft afwachten wat dit overleg concreet zal veranderen aan de aanpak op het terrein zelf. Eind volgende week weten we allicht meer.

Dat de situatie omtrent de wilde everzwijnen steeds nijpender wordt, is echter zonneklaar. Zo werden er deze week zowaar everzwijnen gemeld in het centrum van de gemeente Lommel. En ook in Peer worden steeds meer everzwijnen in de buurt van de huizen en tuinen gespot. Daar vond het gemeentebestuur het alvast nodig een digitaal meldpunt te lanceren.

We kunnen het niet genoeg herhalen: waakzaamheid blijft geboden. In ons aller belang: hanteer de strengste normen inzake bioveiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: