AVP: vijf maatregelen essentieel en kaderend om verdere verspreiding te voorkomen

Naar aanleiding van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg, vragen Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), de mengvoederleveranciers van de Belgian Feed Association (BFA) en de slachthuizen en uitsnijderijen van de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV) prioritaire maatregelen te nemen om een verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest in België te verhinderen.

De organisaties hebben vijf maatregelen vastgesteld die essentieel en kaderend zijn om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Advertising
  • een Europese aanpak inzake handhaving en afbakening van de besmette zone. Het is immers niet uitgesloten dat de everzwijnen migreren over de landsgrenzen heen en dat de besmetting zich ook verlegt naar Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.
  • de onmiddellijke oprichting van een exportcel varkensvlees en varkensproducten – met betrokkenheid van alle relevante actoren. Dit instrument is noodzakelijk om de Belgische export van varkensvlees en -producten (inclusief diervoeders) maximaal te vrijwaren. Deze cel heeft een tweeledig doel: strategiebepaling om de impact op de Belgische export te beperken en waar nodig bijkomende noodzakelijke maatregelen in functie van export te onderzoeken
  • de installatie van een methodiek voor het slachten en de versnijding  van de varkens uit de afgebakende zone onder verscherpt toezicht. Deze maatregel is nodig om de logistieke handelingen zo beperkt mogelijk te houden.
  • een realistisch en haalbaar plan om de populatie everzwijnen in te dijken. Dat wil zeggen een georganiseerd afschot van kleine beperkte populaties die ruimtelijk geïsoleerd zitten in Oost- en West-Vlaanderen.Op de rest van het grondgebied moet er een strikte handhaving toegepast worden en moet vermeden worden dat de everzwijnenpopulatie zich nog verder uitbreidt. Ook moeten boeren geholpen worden in het beschermen van hun bedrijven, bijvoorbeeld via degelijke afsluitingen.
  • Ten slotte is ook de oprichting van een crisiscommunicatiecel, die voor de sector alle relevante informatie (FAQ-databank) bundelt en coördineert, absoluut nodig. De bevoegdheden om de verspreiding van het virus te voorkomen, zitten immers versnipperd over verschillende beleidsniveaus en diensten.

 

Het Agrofront, BFA en FEBEV zullen alvast zelf een sensibiliserend actieplan uitwerken om de logistieke keten van en naar varkensbedrijven te beperken tot het strikt noodzakelijke.

Bron: Gemeenschappelijk persbericht ABS, Boerenbond, FWA, BFA en FEBEV – 15 september 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: