Bacteriële besmettingen op één bij onderzoek Veepeiler Varken

In 2018 kreeg Veepeiler 31 aanvragen voor begeleiding en dit resulteerde in 60 bedrijfsbezoeken. Varkenshouders doen vooral een beroep op Veepeiler in het geval van vruchtbaarheidsproblemen zoals te veel doodgeboren biggen, verwerpers of herlopers of problemen met de spermakwaliteit. Dat blijkt uit het Activiteitenrapport van de organisatie over 2018.

Andere kwesties waarvoor Veepeiler veelvuldig ingeschakeld wordt, zijn bijvoorbeeld kreupelheid (en andere locomotorische problemen) en verminderde prestaties (te veel achterblijvers of wegkwijners voornamelijk bij biggen in de kraamstal en de biggenafdeling).

Kentering t.o.v. 2017

De meeste problemen die Veepeiler in 2018 onderzocht, bleken in de eerste plaats het gevolg te zijn van een bacteriële besmetting. Dit houdt onder andere ademhalingsproblemen in als gevolg van APP en darmproblematiek door dysenterie, Salmonella of E.Coli (of een virale besmetting (PRRS en PCV2). Dit is een kentering ten opzichte van 2017, toen onvolkomenheden in het bedrijfsmanagement het vaakst naar voren kwamen als belangrijkste factor.

Veepeiler Varken heeft als taak de Belgische varkenssector te ondersteunen bij de aanpak van de meest diverse dierengezondheidsproblemen. Varkenshouders en hun dierenartsen kunnen bij complexe problemen een beroep doen op Veepeiler voor tweedelijnsdiereneeskunde en bedrijfsbegeleiding.

Al 13 jaar ervaring
Veepeiler Varken werd 13 jaar geleden opgericht op initiatief van DGZ, ARSIA en de faculteiten Diergeneeskunde van de universiteiten van Gent en Luik. Het doel van Veepeiler is meer inzicht verwerven in de gezondheidsproblemen waarmee de varkenshouderij te maken krijgt en ondersteuning bieden bij de oplossing van deze problemen. Het Sanitair Fonds zorgt voor de financiële ondersteuning van dit initiatief.

Via de bedrijfsdierenarts
Hebt u op uw bedrijf te kampen met een problematiek waarvan de oorzaak of de oplossing ondanks verschillende onderzoeken niet gevonden wordt? Dan kunt u een begeleiding door Veepeiler aanvragen. Dit doet u via uw bedrijfsdierenarts. Deze neemt op zijn beurt contact op met de regiodierenarts van DGZ, die de bedrijfsbegeleiding door Veepeiler coördineert.

Gesteund door Sanitair Fonds
De begeleiding bestaat uit één of meerdere bedrijfsbezoeken aangevuld met de laboratoriumonderzoeken relevant voor de problematiek. Dankzij de tussenkomst van het Sanitair Fonds betaalt u als veehouder voor deze begeleiding inclusief de analyses een forfaitair bedrag van slechts 102 euro.

Elk jaar bundelt Veepeiler de belangrijkste bevindingen van zijn projecten en activiteiten tweedelijnsgeneeskunde in een activiteitenrapport. Het rapport voor 2018 is nu beschikbaar klik daarvoor Activiteitenrapport_2018_Veepeiler_Varken

Bron: DGZ – Charlotte Brossé – 7 mei 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: