Bedrijfsadvisering biolandbouw bijgestuurd

Vanaf 1 april 2019, exact 5 jaar na de afkondiging van de bedrijfsadvisering in de biologische landbouw wordt dit systeem in een nieuw jasje gestoken. De dossiers zullen voortaan volledig digitaal verlopen en dit via het e-loket. Maar er is meer…

Advertising

Er zijn ook nog enkele extra mogelijkheden binnen de advisering bijgekomen.

  • De mogelijkheden voor de opmaak van een bedrijfsplan worden verruimd naar alle biologische landbouwers en niet langer beperkt tot de biologische landbouwers die maximaal 3 jaar bezig zijn.
  • En er wordt een extra thema (met name bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening) toegevoegd in de adviesverlening bij het startersadvies en het bedrijfsadvies .

Vier soorten advies

Advertising

De bedrijfsadvisering in de biologische landbouw houdt een gesubsidieerd advies in inzake de biologische landbouw voor landbouwers en land- en tuinbouwscholen. Er zijn vier soorten advies met telkens een ander subsidiebudget:

  • omschakelingsadvies,
  • opmaak van een biobedrijfsplan,
  • startersadvies,
  • bedrijfsadvies.

Het Departement Landbouw en Visserij erkent adviseurs die dit gesubsidieerde advies kunnen verlenen.

Het ‘omschakelingsadvies’ en/of de ‘opmaak van een biobedrijfsplan’ kan voor gangbare landbouwers of land – en tuinbouwscholen een antwoord bieden op de vraag of de biologische productie al dan niet iets voor zijn of haar bedrijf kan betekenen. Het kan de landbouwer ondersteunen op de weg naar een eventuele start in de biologische landbouw. Een beroep doen op deze adviesmogelijkheid houdt geen verplichting in tot omschakeling naar de biologische productie.

De biologische landbouwer en biologische land- en tuinbouwschool kan ook een beroep doen op het advies voor de opmaak van een biobedrijfsplan (ongeacht hoelang hij reeds biologische landbouwer is).  Verder kan de biologische landbouwer en biologische land- en tuinbouwschool tijdens zijn omschakelingsperiode een beroep doen op startersadvies, en later op bedrijfsadvies. Het subsidiebedrag verschilt tussen deze twee adviessoorten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende subsidiepercentages en de plafonds voor de verschillende soorten advies.

 

Type advies subsidiabel % contractbedrag maximale plafondbedragen per advies (alle contracten samen)
omschakelingsadvies 75% 510 euro
biobedrijfsplan 75% 960 euro
startersadvies 75% 3.200 euro
bedrijfsadvies 50% 4.000 euro

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 1 april 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: