Bedrijfsgezondheidsplan moet ‘praktisch bruikbare online tool’ worden

Sinds 2016 dient elke Certus-varkenshouder waarvan het antibioticumgebruik bij één of meerdere diercategorieën in de rode zone valt, samen met zijn bedrijfsbegeleidende dierenarts een actieplan op te maken. Daarin geven beide partijen aan welke concrete acties zij zullen ondernemen om tot een verminderd en meer verantwoord antibioticumgebruik te komen.

Het is genoegzaam bekend dat Belpork vzw, de eigenaar en beheerder van het Certus-kwaliteitssysteem voor vers varkensvlees, er naar streeft om hierin een stap verder te gaan met de realisatie van een meer gestructureerde aanpak via het zogenaamde ‘bedrijfsgezondheidsplan’. Dit plan omvat een beschrijving van de actuele situatie op het bedrijf op vlak van bioveiligheid/hygiëne, management, dierengezondheid en -welzijn en somt de sterktes en de verbeterpunten op van het bedrijf.

Advertising

De veehouder en de (bedrijfsbegeleidende) dierenarts maken het bedrijfsgezondheidsplan op in onderling overleg. Ieder jaar dienen zij dit te evalueren en aan te passen aan de actuele bedrijfssituatie. Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) ontwikkelde voor dit project een prototype in samenwerking met de Universiteit van Gent.

In het kader van de internationale week van de sensibilisering voor goed gebruik van antibiotica (13-19 november 2017) deelde Belpork mee dat het dit prototype ‘verder zal uitbouwen tot een praktisch bruikbare online tool’ en verder ook dat het ernaar ‘streeft om met een eerste pilootgroep te kunnen starten in de zomer van 2018.’

2.450 varkensproducenten beschikken naar verluidt over een Certus-erkenning.

Bron: Belpork – 13 november 2017

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *