Belgian Feed Association stelt nieuw duurzaamheidscharter voor

Op 24 september 2020 stelde de Belgian Feed Association haar nieuw Duurzaamheidscharter officieel voor. Dat omvat concrete doelstellingen voor de komende 10 jaar inzake onder meer methaanuitstoot, sojaproductie, antibioticagebruik en nevenstromen.

Advertising

Katrien D’hooghe en Dirk Van Thielen, respectievelijk managing director en voorzitter van BFA, overhandigden hun nieuw Duurzaamheidscharter aan Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Dat gebeurde in het kader van het XXIX FEFAC Congres, waarvan BFA dit jaar de coördinatie waarneemt.

We formuleren de doelstellingen in kort bestek.

Advertising
  • BFA engageert zich om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tegen 2030. Voorbeelden van concrete maatregelen in dit verband zijn het gebruik van additieven die ontwikkeld worden om minder methaan te produceren in de spijsvertering van het dier, en aanpassingen in het rantsoen van de dieren.
  • Tegen 2030 moet alle door Belgische diervoederfabrikanten gebruikte soja aan de Fefac Soy Sourcing Guidelines, Europees opgestelde eisen voor duurzame soja, voldoen. Merk op dat op vandaag de volledige binnenlandse consumptie alsook de export naar Nederland al aan de Europese Guidelines voldoet.
  • Het Actieplan alternatieve eiwitbronnen, in 2016 voor een periode van 5 jaar afgesloten met de Vlaamse overheid, zal in 2021 worden vernieuwd. Dat Actieplan beoogt de reductie van soja-import, alsook de diversificatie van het gebruik van alternatieve eiwitbronnen in de diervoedersector.
  • BFA streeft ernaar de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders de komende 10 jaar volledig uit te faseren, met als bedoeling tegen 2030 geen antibiotica meer gebruikt zou worden in gemedicineerde voeders. Om deze doelstelling te behalen zal BFA onder meer samenwerken met dierenartsen rond voorschrijfgedrag en zal het de fabrikanten beter en individueel begeleiden.
  • BFA-leden engageren zich om het gebruik van nevenstromen, afkomstig van de voedings- en de biobrandstoffensector, in de diervoederproductie tegen 2030 tot 50 procent op te trekken.
  •  Ook het uitwerken van onder andere een Convenant inzake het energieverbruik van diervoederfabrikanten wordt vooropgesteld;
  • evenals het ontwikkelen van een bioveiligheidsprotocol voor de diervoederindustrie
  • en het verder terugdringen van het aantal arbeidsongevallen in de diervoedersector.

Bron: naar BFA – 25 september 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: