België herwint AVP-vrije status op internationaal niveau

Op 21 december 2020 heeft de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) de zelfverklaring die België op 27 oktober heeft ingediend voor het herwinnen van de ziektevrije status Afrikaanse varkenspest (AVP) voor alle suidae (varkens en everzwijnen, zowel in het wild als op bedrijven) goedgekeurd. Nadat de Europese Commissie de beperkingsgebieden ophief, heeft België daarmee ook op internationaal niveau de vrije status herwonnen. Dit bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid op Belgisch grondgebied.

Advertising

Op 27 oktober, een jaar nadat voor de laatste keer sporen van viruscirculatie bij wilde everzwijnen in een bos in het zuiden van de provincie Luxemburg werden vastgesteld, heeft België een verzoek ingediend bij het OIE om de ziektevrije status voor alle suidae (varkens en everzwijnen, zowel in het wild als op bedrijven) te herwinnen. Op Europees niveau werd op dezelfde dag de ziektevrije status en daarbij de opheffing van alle beperkingsgebieden AVP aangevraagd bij de Europese Commissie. Dit werd goedgekeurd op 20 november.

Het blijft desondanks belangrijk om waakzaam te zijn. De Afrikaanse varkenspest circuleert nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar het grensgebied in Duitsland met Polen. Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen.

Advertising

Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen ze geleidelijk aan worden afgebouwd, volgens een reeds vastgestelde strategie.

Reacties

Uit diverse persberichten sprokkelden we onderstaande reacties.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Ik ben blij met deze goedkeuring van het OIE. Het zal België namelijk in staat stellen de onderhandelingen met derde landen, die een embargo op Belgisch varkensvlees hebben ingesteld, weer op gang te brengen. Ons kwaliteitsvlees is in feite zeer populair in het buitenland, met name in Azië. We zullen ook waakzaam blijven om onze Belgische varkensstapel te beschermen tegen een herintroductie van de ziekte.”

“De goedkeuring van de AVP-vrije status bij de OIE is in deze moeilijke tijden een opsteker voor onze varkenshouderij. We worden daardoor op korte termijn minder afhankelijk van de prijsvorming in Duitsland. Dit is ook belangrijk voor het marktherstel dat hopelijk in het eerste kwartaal van 2021 ingezet wordt”, schrijft Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling bij Boerenbond.

Ook het ABS reageert tevreden maar dringt nu opnieuw aan bij de bevoegde Vlaamse minister Zuhal Demir, om in uitvoering van haar Everzwijnenplan dat ze in september 2020 voorstelde, snel over te gaan tot het ‘uitwerken van de meest kritische processen in detail en in nauw overleg met de betrokken stakeholders’ zoals te lezen staat in het plan. Het ABS blijft in het everzwijnendossier hameren op een verstandige aanpak, rekening houdend met de sanitaire risico’s die verbonden zijn aan een lokale overpopulatie. “Daarbij moet te werk gegaan worden met heel veel gezond boerenverstand, wars van door sommigen uitgesproken dromerige visies op meer ruimte voor echt wilde natuur in Vlaanderen”, schrijft ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Joris Coenen, manager van Belgian Meat Office dat binnen VLAM onze exportkansen moet verzilveren meldt dat er een grootscheeps communieplan klaarstaat dat de BMO nu gaat uitrollen over de hele wereld. “We voorzien direct mailing naar handelsrelaties wereldwijd, zorgen voor interviews met vakmedia, doen bannering en communicatie op tal van websites en sociale media enz. In de communicatie wordt niet alleen de veilige en AVP-vrije status benadrukt, ook de kwaliteit van Belgisch varkensvlees wordt ruim belicht.”

Bron: naar FAVV; BB, ABS en VLAM – 21 december 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: