Brochure over succesvol uitbaten van een pocketvergistingsinstallatie beschikbaar

Ondanks het brede potentieel van kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.

Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. In 2010 vond de techniek dan ook ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers sinds 2012 aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ook het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 beveelt de techniek aan om emissies uit de mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Verwacht wordt dat de techniek de komende jaren nog sterk zal uitbreiden.

Advertising

Maar de technologie is nog vrij nieuw, en een goede werking vraagt voldoende kennis en opvolging. Via financiële inbreng in diverse projecten ondersteunt de (Vlaamse) overheid de ontwikkeling van pocketvergisting in de land- en tuinbouwsector. Zo onderzoeken Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV momenteel de mogelijkheden om pocketvergisting uit te breiden naar diverse deelsectoren van land- en tuinbouw. In een brochure geven ze land- en tuinbouwers de nodige handvaten om een pocketvergistingsinstallatie succesvol uit te baten.

“In verschillende modules die samen een brochure vormen, krijgen land- en tuinbouwers een antwoord op hun vragen. Zo gaan we onder meer dieper in op het vergistingsproces, de installatie, de uitbating, de wetgeving en steunmaatregelen”, vertelt Sander Vandendriessche van Inagro. “Bovendien illustreren we de techniek met concrete voorbeelden uit verschillende deelsectoren.”

Onderzoek van Universiteit Gent en Inagro toonde aan dat melkveehouders tot 70 procent van de methaanemissies uit mestopslag kunnen verminderen en de mest- en energiegerelateerde broeikasgasemissies met de helft kunnen terugdringen, althans onder optimale omstandigheden. “Met onze concrete informatie en handige tips helpen we land- en tuinbouwers om dat te bereiken. Zo optimaliseren we niet alleen de uitbating en dus biogasproductie, maar maximaliseren we ook het positieve effect op het klimaat”, vult Tine Vergote van Universiteit Gent aan.

De projectpartners lanceerden de brochure tijdens het slotevent van het Pocket Power-project. Land- en tuinbouwers die de brochures willen inkijken, kunnen terecht op www.inagro.be/brochurekleinschaligevergisting. Wie een of meerdere modules per post wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar onthaal@inagro.be.

Bron: naar Inagro – 10 juni 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: