Captatieverbod in 9 stroomgebieden in Antwerpen

De gouverneur van de provincie Antwerpen heeft per 2 juli 2019 een captatieverbod in 9 stroomgebieden uitgevaardigd. Het blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

Advertising

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.

Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen.

Advertising

Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat evenals het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via https://www.cathyberx.be/, https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Bron: naar mededeling Provincie Antwerpen – 2 juli 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: