8 mythes over antibioticaresistentie ontkracht

Volgens het rapport van de ‘World Poultry Prospects 2017’ van de Verenigde Naties zou het huidige bevolkingsaantal van van 7.6 miljard stijgen tot 9.8 miljard in 2050. Hierdoor blijft ook de vraag naar dieren en dierlijke producten steeds groeien. Grootschalige productie, professionalisering en specialisatie en innovatie zijn dan ook absoluut noodzakelijk om deze vraag te beantwoorden. De uitdaging blijft om steeds grotere hoeveelheden gezond voedsel te produceren, met een absoluut minimaal gebruik van antibiotica. Want het antibioticaresistentieprobleem wordt steeds groter en maakt werkende anbitiotica met een alarmerende snelheid compleet nutteloos.

Hiervoor is een radicale verandering nodig zowel in management als in mentaliteit. De focus moet namelijk verschuiven van ziektebestrijding naar gezondheidsmanagement en van curatieve diergeneeskunde naar preventieve diergeneeskunde en bioveiligheid.

Om deze problematiek aan te kaarten, lanceert CID LINES het boek ‘8 mythes over antibioticaresistentie ontkracht’, een werk van prof. Jeroen Dewulf (UGent). Met het boek willen ze een oproep doen tot actie en duidelijk maken dat men dit probleem niet als een bedreiging moet zien, maar als een kans om de volgende stap te zetten naar een duurzame veehouderij.

Het boek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel legt de impact en complexiteit van antibioticaresistentie uit en rekent af met een aantal populaire mythes en misvattingen. Het tweede deel is volledig gewijd aan oplossingen voor de toekomst. Een praktische gids voor het (re)organiseren van de veehouderij op een duurzame manier, met het oog op verminderd antibioticagebruik.  Volledig uitgewerkt met praktijkvoorbeelden en veldstudies.

Vraag ernaar bij uw CID LINES dealer.

Bron: Cid Lines – 13 juni 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: