“De cowboys en de fraudeurs moeten eruit”

Een aantal kranten stelt vandaag dat bij de mestverwerking zoals die nu in Vlaanderen georganiseerd wordt ‘grootschalige fraudemechanismen bestaan waarbij zowel landbouwers, transporteurs als mestverwerkers betrokken zijn’.

“Fraude is ontoelaatbaar en moet hard aangepakt worden”, reageert Boerenbond.  “Dergelijke praktijken besmeuren het imago van de ganse sector en zijn een kaakslag voor de overgrote meerderheid van de landbouwers die wél correct handelen.” Ook het ABS is vragende partij om de fraudeurs aan te pakken.

Advertising

“Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.  Mestverwerking is de hoeksteen van ons mestbeleid. De regels hierrond moeten dan ook correct toegepast en nageleefd worden. Het is aan de Mestbank om hierop toe te zien”, aldus de Boerenbond in een mededeling.

“De controleurs zouden stilaan mogen weten wie de boosdoeners zijn en de overheid moet hen de middelen en mankracht geven om die aan te pakken”, laat ABS-voorzitter Hendrik Van Damme in De Standaard optekenen.

Boerenbond eist dat de Mestbank de haar opgedragen controle-opdracht consequent opneemt en er via een doeltreffend en effectief toezicht- en sanctiebeleid voor zorgt dat malafide praktijken aangepakt worden, zowel administratief maar ook strafrechtelijk.

“De  cowboys en fraudeurs moeten eruit. Het is aan de Mestbank om haar inspectie-en controlebeleid te richten op de stromen én actoren in de sector die een ernstig risico inhouden en daar krachtdadig op te treden”, aldus nog BB.

Beide landbouworganisaties beklemtonen dat het gedrag van deze enkelingen niet enkel het ganse mestbeleid ondergraaft maar er ook voor dreigt te zorgen dat aan de ganse sector – ook aan landbouwers die de regels correct naleven – nog maar eens bijkomende verplichtingen opgelegd worden. “Ook dat is ontoelaatbaar”, luidt het.

Bron: Boerenbond + De Standaard – 21 mei 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: