Delhaize gaat nultolerantie hanteren inzake inbreuken op dierenwelzijn

Op basis van recente voorvallen met betrekking tot dierenwelzijn heeft Delhaize beslist om zijn interne processen aan te scherpen. Alle leveranciers, zowel in België als het buitenland, ontvangen een duidelijke communicatie waarin de supermarktketen stelt een nultolerantie te hanteren voor inbreuken inzake dierenwelzijn.

“Ondanks de bestaande controles stellen we vast dat er nog steeds inbreuken gebeuren op dierenwelzijn”, luidt het in een persmededeling vanwege Delhaize. De supermarktketen maakt van dierenwelzijn meer dan ooit een prioriteit en wil een duidelijk signaal geven dat elke inbreuk onaanvaardbaar is. Dat wordt ook in de contracten met haar leveranciers opgenomen.

Advertising

Er komen bijkomende onaangekondigde audits met onafhankelijke instanties om de infrastructuur en werkmethodes inzake dierenwelzijn extra te controleren. Daarnaast wil Delhaize duidelijkheid scheppen met betrekking tot de procedure als er een vermoeden is van inbreuken inzake dierenwelzijn.

“Op basis van de bestaande wetgeving en een gesprek met het betrokken bedrijf zal binnen de 24 uur beslist worden over de toekomstige samenwerking. Als het vermoeden gegrond is en de inbreuk inzake dierenwelzijn wordt bevestigd, leidt dat tot een stopzetting van de samenwerking”, staat er met zoveel woorden.

Delhaize deelt meteen mee ‘ook aan een charter dierenwelzijn te werken waarin een aantal bijkomende richtlijnen en engagementen rond dierenwelzijn geformaliseerd worden’.

“Voor de verschillende dieren zullen specifieke criteria rond dierenwelzijn uitgewerkt worden. Hiertoe start Delhaize overleg met leveranciers, NGO’s, dierenwelzijnsorganisaties, boeren en andere stakeholders. Hierover zal later verder in detail gecommuniceerd worden”, aldus het persbericht.

Noteer tot slot dat de samenwerking met charcuterieleverancier El Pozo, die aanvankelijk on hold werd gezet, inmiddels is stopzet.

Bron: Delhaize – 1 maart 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: