Departement Landbouw en Visserij slankt af van 8 naar 5 afdelingen

Op 1 juli 2017 gaat bij het Departement Landbouw en Visserij een interne reorganisatie van start. Het nieuwe departement bestaat dan uit nog slechts 5 in plaats van voorheen 8 afdelingen. Aanleiding is de afbouw van de wedden- en werkingskredieten, plus vooral de natuurlijke afvloei en het niet kunnen vervangen van 62 medewerkers.

Advertising

Ter herinnering: het Departement Landbouw en Visserij, geleid door secretaris-generaal Jules Van Liefferinge, trad in werking op 1 januari 2015 als het resultaat van een integratieoefening van het Agentschap voor Landbouw en Visserij en het Departement Landbouw en Visserij.

Deze integratie ging gepaard met de inbedding van de bevoegdheden van het BIRB (Belgisch Interventie en Restitutie Bureau), het landbouwrampenfonds en de pacht. Dit alles voornamelijk als resultante van de zesde staatshervorming.

Advertising

Het luidt nu dat de integratie van 2015 vooral beleid en uitvoering/controle maximaal wou integreren. De nieuwe herstructurering, die op 1/7/2017 start, is vooral een gevolg van de impact van het Vlaams regeerakkoord op de landbouwadministratie.

“De afbouw van de wedden- en werkingskredieten, maar vooral de natuurlijke afvloei en het niet kunnen vervangen van 62 medewerkers zetten ons aan om een aantal werkmethodes aan te passen. Dit gaat onder meer over een andere aanpak van leiding geven, een wijziging in het personeelsbeleid en de keuze voor meer schaalgrootte”, aldus het persbericht.

Vijf afdelingen

De vijf nieuwe afdelingen zijn:

  • Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving: deze afdeling heeft als afdelingshoofd titularis Patricia De Clercq. Tijdens haar detachering is de feitelijke leiding in handen van afdelingshoofd a.i. Loes Lysens;
  • Afdeling Digitalisering en Organisatie: deze afdeling heeft als afdelingshoofd Tim Ampe, ook hoofd Betaalorgaan;
  • Afdeling Inkomenssteun: deze afdeling heeft als afdelingshoofd Jos Desmedt;
  • Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen: deze afdeling heeft als afdelingshoofd Luc Uytdewilligen;
  • Afdeling Kennis, Kwaliteit en Visserij: deze afdeling heeft als afdelingshoofd waarnemend Gilbert Crauwels.

Projectopdrachten

Daarnaast zijn 3 afdelingshoofden belast met belangrijke projectopdrachten:

  • afdelingshoofd Stéphane Desmet zal tot 1 november 2017 (op pensioenstelling) de secretaris-generaal van het departement en het hoofd van het Betaalorgaan adviseren inzake IT;
  • afdelingshoofd Johan Heyman zal tot 1 mei 2018 instaan voor het kennismanagement over de zeevisserij en de aquacultuur, omdat ook deze dienst getroffen wordt met natuurlijke uitstroom en bijhorend gevaar voor kennisverlies;
  • afdelingshoofd Dirk Van Gijseghem zal een departementaal project trekken rond Onderzoek en Innovatie. Dat vertrekt van volgende vraag: hoe moet onderzoek en innovatie zich optimaal binden en zich verhouden tot het huidige Vlaams landbouwbeleid.

Vanuit het nieuwe departement wordt intussen verzekerd dat er voor de landbouwer niks zal veranderen. “Uiteraard zal ons departement zijn website en zijn communicatie aanpassen aan deze herstructurering, maar we blijven maximaal tot uw dienst. Voor het persoonlijk beheer van uw verzamelaanvraag, VLIF-dossier, bedrijfsgegevens … verandert er weinig tot niets. U kunt steeds terecht op het e-loket landbouw en visserij. Ook in onze diensten in uw provincie kunt u zoals vroeger nog steeds terecht voor informatie over premies, investeringssteun, bedrijfsboekhouding, technisch advies enz. Zij blijven bereikbaar via e-mail, telefoon of op afspraak ter plaatse”, staat er met zoveel woorden.

Voor een gedetailleerd overzicht van de nieuwe structuur en organogrammen klik onderstaande link

Reorganisatie Departement Landbouw en Visserij

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 29 juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: