DGZ sloot 2016 af met positief werkingsresultaat

Op 3 mei 2017 publiceerde Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) haar jaarverslag 2016 met een overzicht van haar werking van het afgelopen jaar, ter gelegenheid van haar algemene vergadering.

De strategische doelstellingen van DGZ zijn de voorbije jaren nauwelijks gewijzigd. DGZ blijft inzetten op de verbetering van de efficiëntie van haar werking.

Advertising

Automatisering en efficiëntieverbetering

De voorbije jaren hebben de verdere automatisering en informatisering van de werkprocessen voor Identificatie en Registratie, samen met het verschuiven naar meer autocontrole, geleid tot een verbetering van de kwaliteit-prijs-verhouding van de diensten die DGZ op dit terrein levert. Dit geldt ook voor de processen in het labo en in de verwerking en de verzending van de resultaten naar de veehouders en hun dierenartsen. In de toekomst wil DGZ verder inzetten op het bewaken van de kwaliteit van de databases en een blijvende efficiëntieverbetering.

Monitoring en bioveiligheid

DGZ wil een significante bijdrage leveren aan een geleidelijke verschuiving in de benadering van dierengezondheidszorg: van curatief naar preventief. Daarom blijft DGZ de ambitie uitspreken om de sector en de overheid te ondersteunen bij het introduceren, vernieuwen en vorm geven van de gewenste monitoringprogramma’s. Een essentiële voorwaarde om gezonde dieren te houden, en dus zoveel mogelijk dierziekten te voorkomen, is een goede bioveiligheid. In het kader daarvan nam DGZ een nieuw initiatief om élke veehouder te stimuleren om een degelijk bioveiligheidsbeleid te voeren.

“De bioveiligheidsmaatregelen die je neemt, zullen altijd een stevig rendement opleveren”, verklaarde Marcel Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van DGZ, “want gezonde dieren presteren nu eenmaal beter. Dit initiatief sluit perfect aan bij onze missie: de Vlaamse veehouder ondersteunen om met een gezonde veestapel zijn boterham te verdienen.”

Bedrijfszekerheid verankeren

De wens om nog beter samen te werken met zusterorganisaties werd eind 2016 deels geconcretiseerd toen de raden van bestuur van DGZ en MCC besloten om alle operationele activiteiten zo verregaand mogelijk samen te brengen. Om de bedrijfszekerheid verder te verankeren blijft DGZ investeren en innoveren op het vlak van ICT en infrastructuur. De omvangrijke investeringen in de sites Lier en Torhout zijn prioritair gericht op het verder verbeteren van de procesinrichtingen en de efficiëntie van de werkprocessen. Daarin kadert het besluit in 2016 om van drie naar twee sites te gaan.

Het volledige jaarverslag 2016 kunt u downloaden via onderstaande link:

https://www.dgz.be/sites/default/files/Jaarverslag_2016_DGZ.pdf

Bron: DGZ – 3 mei 2017

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *