Dierlijke meststof gebruiken als kunstmestvervanger? Stel u kandidaat.

De werkgroep Transitie Mestverwerking van het VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) onderzoekt voor welke (stikstof)meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwminister, zodat deze binnen de wettelijke bepalingen maar buiten de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest, toegepast kunnen worden.

Advertising

Zij roepen alle initiatiefnemers, mestverwerkers, constructeurs,… die in Vlaanderen een meststof produceren uit dierlijke mest, en deze wensen te gebruiken in Vlaanderen als kunstmestvervanger gezien de kunstmesteigenschappen (hoge werkzaamheid stikstof, laag koolstofgehalte,…), om zich voor 15 augustus aan te melden bij VCM via info@vcm-mestverwerking.be. Een uitgebreid dossier indienen moet voor 15 september 2019.

Op basis van de ingestuurde informatie zal de werkgroep transitie, samen met kennis- en proefcentra in Vlaanderen, nagaan voor welke producten eventueel een groepsafwijking aangevraagd kan worden bij het kabinet van de Minister van Landbouw. VCM zal later meedelen of een product al dan niet meegenomen wordt in de aanvraag.
VCM hamert er op dat de eventuele goedkeuring van een dergelijke afwijking afhangt van de kwaliteit van de aanvraag (voldoende gegevens over installaties, product,…), de voorgestelde randvoorwaarden en monitoring. Ook zal een beperking van het aantal producten, betrokken bedrijven en areaal cruciaal zijn om een goedkeuring mogelijk te maken.

(bron: VCM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: