Digitale vergelijkingstool voor keuze juiste eindbeer voorgesteld

Op https://testwerking.ilvo.be kunnen varkenshouders voortaan de prestaties vergelijken van de nakomelingen van diverse eindberen van verschillende KI-centra op een aantal kraamstalparameters. ILVO, dat conform een interprofessioneel akkoord  in deze eerder als coördinator werd aangeduid, pakte afgelopen week met de tool uit.

ILVO verzamelt data uit de kraamstallen, biggenbatterijen, vleesvarkensstallen en de slachthuizen in een database ‘Smartpig’, waar ze automatisch aan de juiste eindbeer gekoppeld worden. Het gaat om volgende gegevens: werpdatum, aantal levend geboren biggen, aantal doodgeboren biggen, erfelijke gebreken, aantal gespeende biggen per worp, voederopname, groei, voederconversie en karkasgegevens.

Advertising

Vervolgens wordt een gemiddelde berekend per eindbeer voor die parameters, rekening houdend met mogelijke bedrijfs-, seizoens- en geslachtseffecten. Deze gecorrigeerde gemiddelden zijn voor iedereen beschikbaar op de genoemde publieke website en worden voortdurend geüpdatet met nieuwe data van de testbedrijven en de slachthuizen.

Voorlopig zijn alleen de kraamstalgegevens en het vleespercentage van de nakomelingen van de geteste beren raadpleegbaar. Wanneer voldoende vleesvarkens afkomstig van de testberen geslacht zijn, wordt de tool uitgebreid met vleesvarkensparameters zoals voederconversie en dagelijkse groei.

Ranking naargelang bedrijfsspecifieke situatie

De website is interactief opgebouwd zodat varkenshouders zelf kunnen aangeven welke parameters voor hun bedrijf relevant zijn, en welke factoren het zwaarst doorwegen in hun keuze. Welke eindbeer het meest geschikt is, is immers afhankelijk van het type varkensbedrijf: voor zeugenhouders zijn worpgrootte, vitaliteit en kwaliteit van de biggen belangrijk, voor vleesvarkensbedrijven speelt vleespercentage en voederconversie een grotere rol, en voor gesloten bedrijven met een strak biggenaanvoerschema is groeisnelheid en uniformiteit in de groei een cruciale factor. Dankzij het slimme filtersysteem op de website kan een varkenshouder uiteindelijk een ranking bekomen van eindberen op maat van zijn bedrijfsspecifieke situatie.

Oproep tot bredere deelname

Ter herinnering: sinds 1 januari 2018 betalen alle Vlaamse varkenshouders 0,0175 euro per te classificeren varken voor de financiering van deze testwerking. Deelname aan deze testwerking vanwege de fokkerijorganisaties is tot nog toe echter vrijwillig. Probleem is dan ook dat er voorlopig slechts drie fokkerijen participeren: de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF), RA-SE Genetics Maximus en sinds kort ook de Belgian Piétrain van de Association Wallonne de l’élevage.

Om de benchmark echt relevant te maken is het uiteraard belangrijk ook de andere fokkerijorganisaties die eindberen op de Belgische markt leveren gaan deelnemen. De vier partners uit de varkensketen herhaalden dan ook hun oproep aan de Vlaamse geneticabedrijven om zich vrijwillig aan te sluiten.

Aan de varkenshouders wordt gevraagd om hun KI-leveranciers  tot deelname aan te sporen. “Uiteindelijk zou het voor varkenshouders een evidentie moeten worden om enkel nog sperma aan te kopen van onafhankelijk geteste berenlijnen”, klonk het.

Bron: ILVO – 27 april 2018

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: