Duitse onderzoeksinstelling wint Ivan Tolpe-prijs met BioEcoSIM

 

Na een eerste uitreiking in 2014 (met als winnaar varkenshouder Marc Bollaert uit Beervelde) ging de tweede Ivan Tolpe-prijs naar de Duitse onderzoeksinstelling Fraunhofer IGB voor de ontwikkeling van de BioEcoSIM-technologie, een totaaloplossing voor de valorisatie van varkensmest.

Advertising

Decor van de uitreiking was de KBC Arteveldetoren in Sint-Denijs-Westrem. Dr. Jennifer Bilbao mocht de prijs – een cheque ter waarde van 2.000 euro – ontvangen uit de handen van Yanni Tolpe, de zoon van de betreurde pionier inzake mestverwerking in Vlaanderen, Ivan Tolpe.

De wedstrijd was deze keer ook opengesteld voor buitenlandse projecten. Behalve uit België meldden er zich ook kandidaten uit Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië aan. Er werden vier projecten weerhouden, waaronder dus één winnaar werd aangeduid.

Onder de drie genomineerden die niet in de prijzen vielen, twee Nederlandse en één Belgisch project:

  • het Total circulair farm-concept werd ingediend door het Nederlandse Kamplan. Het betreft mestverwerking van de dunne fractie met een membraanbioreactor. Concreet wordt de N verwijderd met dezelfde biologie zoals wij die hier in Vlaanderen kennen. Het slib wordt echter afgescheiden via een membraan. Via elektrodialyse wordt ook de kali uit de dunne fractie gerecupereerd.
  • Nog uit Nederland werd de Nijhuis Geniaal totaaloplossing genomineerd. Deze aanpak laat toe mest om te zetten naar ‘kunstmest en schoon water’. Centraal hierbij staat de productie van een kalibodemverbeteraar. Onze noorderburen bouwen momenteel een grootschalig installatie op basis van deze techniek.
  • Uit eigen land – een samenwerkingsverband van de UGent en de Universiteit Antwerpen – werd de alternatieve behandelingstechnologie nitritatie/denitritatie ingezonden. Dit behelst een alternatief, naar verluidt goedkoper en schoner, voor de gekende en beproefde technologie van nitrificatie/denitrificatie. De ammoniak wordt hierbij niet helemaal omgezet naar nitraat maar enkel tot nitriet. Dat zou een kwart minder energie vragen en de gebruikelijke externe koolstoftoediening vermijden.

Maar de winnaar werd dus het EcoBioSIM-project van Fraunhofer. Het betreft een modulair systeem waarbij na een conditionering van de ruwe mest, de vaste en vloeibare fractie in twee stappen gescheiden worden. Daarop volgt een droging van de vaste fractie, en respectievelijk een recuperatie van P en N. Daarna wordt de vaste fractie vermengd met als doel een organische meststof te recupereren. De vloeibare restfractie bevat enkel sporen van P en N, maar is rijk aan kalium en naar verluidt ideaal voor gebruik bij beregening.

Dr. Bilbao verklaarde in haar dankwoord dat de techniek met succes op Vlaamse varkensmest werd toegepast. “De kostprijs voor de totale verwerking van 1 ton mest bedraagt 10 tot 12 euro. Uitgaande van 100 procent financiering rekenen we met een return on investment van minder dan 5 jaar”, klonk het.

Dat de BioEcoSIM intussen al 15 maanden met succes gedraaid heeft op een praktijkbedrijf in het Duitse Kupferzell, heeft ongetwijfeld meegespeeld bij de beslissing tot bekroning. Momenteel wordt de technologie opgeschaald naar een volwaardig prototype met een productiecapaciteit van 1 ton per uur. Dat project moet tegen april eerstkomend rond zijn, zodat de technologie helemaal klaar zal zijn voor de markt tegen 2018.

Voor meer informatie: www.bioecosim.eu

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: