Duitsland neemt voorbeeld aan België en Frankrijk in strijd tegen Afrikaanse varkenspest – AVP-update week 41

Het Belgische concept voor het instellen van een ´Zone Blanche´ dat in 2018 werd toegepast om daarmee de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen, wordt nu ook door de Duitse deelstaat Brandenburg overgenomen. Volgens de verantwoordelijke minister van Consumentenbescherming, Nonnemacher, heeft die gezamenlijke aanpak door België en Frankrijk uiteindelijk verhinderd dat de varkenspest verder westwaarts kon verspreiden. Nonnemacher: “Het is een effectieve maatregel gebleken waarmee het België en Frankrijk gezamenlijk is gelukt om de infectie in te perken.”

Rond de uitbraken in Brandenburg wordt nu dus ook een dergelijke ‘Weisse Zone’ ingericht. Dat wordt een 5 kilometer brede strook die in een min of meer halve cirkel rond de bestaande kerngebieden wordt gevormd. Aan beide zijden van die strook komt een elektrisch everzwijnbestendig hekwerk van 1,20 meter hoog.

Advertising

Eerst wordt met de bouw van de buitenste afscheiding begonnen. Die zal een lengte hebben van ongeveer 60 kilometer. Daarna komt de binnenring met een lengte van 40 kilometer. Die strook is momenteel al meest ingericht als bufferzone en er wordt daar ook al gezocht naar mogelijke kadavers. Als de ‘Weise Zone’ (Zone Blanche) volledig klaar is zal daarbinnen intensief op de zwijnen worden gejaagd.

Al 50 besmettingen bevestigd

Tot dusverre zijn er in totaal 50 bevestigde besmette wilde zwijnen langs de grens met Polen dood gevonden of afgeschoten. 49 daarvan in het eerste kerngebied, en de afgelopen week was één wildzwijn geschoten in een 60 kilometer noordelijker gelegen natuurgebied aan de grensrivier met Polen.

Jagers in Duitsland betalen vaak aanzienlijke bedragen voor de pacht van een jachtgebied. Zij zijn dan ook niet altijd enthousiast om nu massaal hun jachtgebied ‘leeg te schieten’ en dan weer enkele jaren te moeten wachten voor weer een nieuwe populatie zwijnen beschikbaar is. “Wilde zwijnen lopen in roedels met specifieke hiërarchie van leidende zeugen. Als je die willekeurig wegschiet neemt de kans op uitzwerven toe”, aldus een Duitse jager.

Om het  aantrekkelijker te maken om varkens te melden heeft het Brandenburgse ministerie premies beschikbaar gesteld. Binnen het kerngebied wordt 150 euro betaald als ‘onkostenvergoeding’; daarbuiten 100 euro per kadaver. Binnen het kerngebied mag uitsluitend worden gezocht door bevoegde personen. In de toezicht- en bufferzones mogen ook privé-personen zoeken en melden.

Op de Duitse varkensmarkt is de invloed van de uitbraak van AVP aan de oostgrens nog hevig merkbaar. Vooral de weggevallen export van de typisch Chinese producten (koppen, oren, snuiten, poten, staarten), zorgt voor sterke waardedaling. De combinatie met een fors lagere capaciteit in de verwerking van de varkenskarkassen speelt echter ook een grote rol. Slachterijen en vleesverwerkers hebben grote moeite om voldoende personeel in te zetten. Enerzijds door opgelegde beperkingen binnen de snijzalen maar ook doordat er minder Oost-Europese medewerkers beschikbaar zijn.

Opnieuw corona onder slachthuispersoneel

De afgelopen week zijn weer tientallen slachterij-medewerkers positief gebleken bij de massale routine-snel-tests. Het gaat hier om een slachterij van Tönnies in Sögel (Noord-west Duitsland), en sinds maandag ook de slachterij van Vion in Emstek (bij Oldenburg, NW-Duitsland). Deze slachterijen kunnen zodoende nog ongeveer slechts een derde van hun normale capaciteit verwerken. Dat betekent dat het aantal slachtingen met 60-100.000 per week afneemt. En dat terwijl er al een overschot aan varkens beschikbaar was met wekelijks oplopende slachtgewichten. Op de vleesmarkt begint geleidelijk het lagere aanbod merkbaar te worden, en ‘koopjesjagers’ worden nu de deur gewezen.

Slachterijen rekenen nog lang niet op een snel akkoord met Chinese autoriteiten inzake mogelijke zonering binnen Duitsland waardoor varkensproducten uit bijvoorbeeld het westelijk deel van Duitsland (met tevens veruit de grootste productie) weer toestemming krijgt voor export naar China. Voorlopig lijken de Chinese inkopers voldoende aanbod te kunnen krijgen uit Denemarken, Spanje, Brazilië en de VS.

Bron: naar Lourens Gengler, correspondent voor Varkensbedrijf in Duitsland.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: