Eerste ‘Varkensindex’ gepubliceerd

Naar analogie van de rundvleesindex heeft de FOD economie een eerste varkensindex op zijn website gepubliceerd. In de technische werkgroep zetelden behalve vertegenwoordigers van de FOD Economie, tevens vertegenwoordigers van de landbouworganisaties, de voedingsindustrie en de detailhandel.

In een verklaring luidt het dat de varkensindex als enige doel heeft een beeld te geven van overmatige schommelingen van de kosten (hoofdzakelijk de voederkost, maar ook de kosten voor de aankoop van biggen bij vleesvarkensbedrijven) en van de inkomsten van varkenshouders.

Beklemtoond wordt tevens dat, gezien niet alle kosten in aanmerking worden genomen, de index niet toelaat om er conclusies aan te verbinden over de globale rendabiliteit van de varkenshouder. Het bleek ook onmogelijk voor andere netto-exporterende landen een varkensindex uit te werken door een gebrek aan internationaal vergelijkbare gegevens.

Vier technische vergaderingen hebben geleid tot een eindverslag goedgekeurd door alle leden van de werkgroep.

Voor het volledige verslag klik Eindverslag-technische-werkgroep-berekening-varkensindex_tcm325-279040.

Voor het raadplegen van de Varkensindex gebruik onderstaande link

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/indice_de_la_viande_porcine.jsp

Bron: Website FOD Economie

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *