“Eindproducten mestverwerking rijker aan nutriënten dan doorgegeven”, waarschuwt de Mestbank

In een persmededeling herinnert de Mestbank eraan dat het voor landbouwers erg belangrijk is om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

De Mestbank stelt vast dat vooral effluent en digestaat, beide eindproducten van mestverwerking, in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

Advertising

 

Effluent met een stikstofinhoud van minder dan 0,6 kg stikstof per ton mag bovendien, ook in het late najaar of vroege voorjaar worden opgebracht. “Als effluent dan in werkelijkheid rijker is, verhoogt dat nog extra het risico op uitspoeling en dus ook op een slechte waterkwaliteit”, waarschuwt de Mestbank.

Die zal daarom strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Dit zijn de belangrijkste:

  • de maximale geldigheidstermijn van nieuwe analyses wordt ingekort van 3 maanden naar 1 maand;
  • nieuwe staalnames moeten vooraf worden gemeld bij de Mestbank, waardoor de staalname gecontroleerd kan worden;
  • alle vervoersdocumenten worden aangepast vanaf de staalnamedatum, waardoor de analyse met grote afwijking niet langer gebruikt kan worden.

Beklemtoond wordt tevens dat als er grote afwijkingen blijven voorkomen de Mestbank staalnames per vracht kan opleggen, voor elke individuele vracht die bij de betrokken aanbieder vertrekt. Desgevallend zal de aanbieder van de mest daarvoor de kost moeten dragen.

De Mestbank roept daarom op ‘om meststalen correct te nemen en juiste waarden door te geven’.

Bron: naar VLM – 22 januari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: