Exportslachthuis Tielt neemt bijkomende maatregelen

In een persmededeling kondigt de directie van het exportslachthuis Tielt waarrond eerder deze week ophef ontstond, een aantal bijkomende maatregelen aan. Het bedrijf is vragende partij om 24/7 onder cameratoezicht te werken.

Volgens de mededeling werden sinds 23/03 volgende acties genomen:

Advertising

– het contract werd getekend om 6 extra camera’s te plaatsen bovenop de 5 bestaande camera’s in de betrokken zones. De directie maakt zich sterk in volle transparantie te willen werken en 24/7 life streaming ter beschikking te stellen aan een bevoegde instantie zoals het LNE;

– de dienst Dierenwelzijn werd gevraagd, naar analogie met het FAVV, een voltijds functionaris af te vaardigen die belast is met de controle op het dierenwelzijn;

–  2 eigen medewerkers werden geschorst. Bij de onderaannemers werden 3 personen die de procedures inzake dierenwelzijn hebben overtreden, ontslagen;

– de directie besliste te investeren in bijkomende opleiding om het proces inzake dierenwelzijn maximaal te waarborgen. ‘Reeds op 21/10/2016 en 6/01/2017 heeft het slachthuis per e-mail de dienst dierenwelzijn verzocht om extra mensen te kunnen opleiden om het aantal Animal Welfare Officers in het bedrijf te kunnen optrekken van 1 persoon naar 3 personen. Op dit moment heeft de directie nog geen opleidingsdatum gekregen’, staat er met zoveel woorden;

– Op 23/03 werd van een steekproefsgewijze kwaliteitsmonitoring overgeschakeld op een permanente kwaliteitsmonitoring in de desbetreffende zones van het slachthuis;

– aan de betrokken externe vervoerders werd gevraagd om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun medewerkers te dwingen om de procedures op dierenwelzijn te allen tijde te respecteren.

Het bedrijf beklemtoont tevens dat het steeds gewerkt heeft onder volledig toezicht van overheden en klanten. De directie erkent de geïsoleerde fouten die zijn gemaakt en vraagt als goede huisvader de kans om deze recht te zetten.

“Op dit moment wordt het slachthuis gegijzeld door een stemmingmakerij die, indien de ratio niet de bovenhand haalt, naast dierenleed ook veel mensenleed zal veroorzaken voor mensen die hun job met ethiek en overtuiging doen”, zegt ceo Thomas De Roover De Brauwer.

Bron: Debra-Group – 24 maart 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: