FEBEV organiseert eerste opfriscursus Animal Welfare Officer

Animal Welfare Officers (AWO) zijn verplicht om bijscholing te volgen.  De geldigheid van de AWO-kwalificatie werd immers beperkt tot 5 jaar. Verlenging is enkel mogelijk indien de AWO elke 5 jaar minstens 6 uur bijscholing volgt.  In samenspraak met de Vlaamse dienst Dierenwelzijn zal FEBEV de organisatie van deze cursussen op zich nemen. De eerste opfriscursus zal doorgaan op 4 december 2019.

Het programma ziet er als volgt uit: 

Advertising

08:30 – 09:00 Ontvangst met koffie

09:00 – 12:00 Resultaten doorlichting Vlaamse slachthuizen in het kader van het convenant dierenwelzijn

Jos Van Thielen en Bert Driessen – Onderzoeksgroep Dier & Welzijn (KUL – Thomas More Hogeschool). De focus komt te liggen op de verbetermogelijkheden voor de bedrijven, inzicht geven in tekortkomingen met focus op beeldmateriaal ter illustratie van de bevindingen.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Dierenwelzijn binnen de rood vleesslachthuizen.  Visie vanuit de toezichthouder door Kitty De Vries. Zij is een Nederlandse veearts die tot 2016 toezichthouder was in Nederlandse slachthuizen en de laatste 10 jaar senior-inspecteur dierenwelzijn voor het NVWA. Op dit moment is zij actief als adviseur voor NGO’s, overheid en andere organisaties. De specialisatie van Kitty is gelegen in dierenwelzijn voor en tijdens het slachtproces.  Zij is vorig jaar ook door de dienst dierenwelzijn gevraagd voor de opleiding in de Belgische slachthuizen.

Doelgroep: AWO die getuigschrift behaalde voor 2015 (geldigheid tot 28/03/2021).

Anderen zijn ook welkom, de opleiding zal evenwel worden beperkt tot 20 personen.

Locatie:  FEBEV VZW – Arduinkaai 37/Bus 1, 1000 Brussel

Kostprijs voor de opleiding is €300 (excl. BTW) per deelnemende persoon

Alimento zal tussenkomen voor 130 euro per dag per persoon voor elk bedrijf waarvan de deelnemers ressorteren onder Paritair Comité 118/220 (max. 3 personen per bedrijf). Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Gelieve in te schrijven voor 20/11/2019 via info@febev.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: