ForFarmers plaatst innovatieve voerstations op proefbedrijf

ForFarmers heeft onlangs 12 voerstations met ingebouwde weegschaal geplaatst bij het vleesvarkensbedrijf De Janshoeve, het praktijkproefbedrijf van de voederfabrikant in Overloon (Noord-Brabant).

Realtime informatie

“De voerstations genereren veel extra informatie die realtime is in te zien en te verwerken”, vertelt Patricia Beckers, manager Nutritie en Innovatie van ForFarmers. “Per dag is bijvoorbeeld de voederconversie van zowel de individuele dieren als per hok beschikbaar. Hierdoor krijgen we meer inzicht op de effecten van voer, omgevingsfactoren en managementzaken. De herkomst van de biggen is bekend. Daardoor is een analyse van het effect van biggen(-opfok) en het effect van de zeug op vleesvarkensresultaten mogelijk.  En de verbinding naar de klimaatapparatuur maakt een koppeling tussen temperatuur en voeropname mogelijk. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel het opnamepatroon verandert bij warm weer en op welk moment van de dag de voeropname hoog is. Daarnaast kunnen de individuele voeropnamegegevens aan de slachterijdata van die varkens gekoppeld worden.”

Voordelen voor klant

ForFarmers kan met deze informatie snel en onderbouwd adviseren over managementkeuzes zoals voerovergang, de opvang van lichtere biggen en het effect van beren, borgen en gelten gescheiden of gemengd opleggen. Deze proeven zijn aanvullend op de proeven die inzicht geven in de beste technische en economische resultaten van verschillende voersamenstellingen. ForFarmers kan daarmee de klanten ondersteunen in het (voer-)management en het maken van voerkeuzes en het te verwachten effect van wijzigingen bijtijds aangeven. Zo kan de klant sneller bijsturen.

Bron: ForFarmers – 7 november 2018

 

Één reactie over “ForFarmers plaatst innovatieve voerstations op proefbedrijf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: