Geen scheurverbod na 5 jaar op grasstroken in beheerovereenkomst

Bij landbouwers bestaat nog altijd de vrees dat ze grasstroken die ze aanleggen in het kader van een vrijwillige beheerovereenkomst na vijf jaar niet meer mogen scheuren. In een mededeling beklemtoont het departement Landbouw en Visserij daarom formeel dat er op grasstroken die aangelegd worden in het kader van een VLM-beheerovereenkomst na vijf jaar geen instandhoudingsplicht rust.

In VEN-gebieden moeten de betrokken landbouwers wel een ontheffing aanvragen, aldus het Agentschap voor Natuur en Bos in dezelfde mededeling. Het aantal grasstroken onder beheerovereenkomst in VEN-gebied is echter erg klein. Van de ruim 4.600 hectare aan grasstroken onder beheerovereenkomst in Vlaanderen ligt er slechts 175 hectare in VEN-gebied.

Advertising

Bron: naar VLM – 3 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: