Geurhinder: pilootwasser brengt reductie-effect specifieke geurcomponenten in kaart

Geurhinder vanuit varkensbedrijven is en blijft een heikele kwestie. Een en ander wordt onderzocht in het kader van het IWT-project BlesPigs. Dat is een samenwerking tussen de UGent, ILVO, Inagro en het Innovatiesteunpunt.

Doel is om technieken voor emissiereductie te ontwikkelen voor de varkenshouderij op vlak van geur en ammoniak. Een belangrijk onderzoekspoor hierbij betreft het beter begrijpen en verbeteren van luchtbehandelingssystemen die momenteel worden toegepast op grote schaal. In het labo van de UGent werd daartoe een pilootwasser van Trevi toegepast en gekoppeld aan een online-toestel voor geurcomponenten.

Advertising

Geurcomponenten

Geur uit de varkenshouderij bestaat voornamelijk uit organische zuren en zwavelcomponenten, waterstofsulfide (H2S) en tientallen andere componenten aanwezig in zeer lage concentratie (enkele moleculen op 1 miljard luchtmoleculen). Sommige geurcomponenten, zoals ammoniak ruiken we pas indien er meer dan 1.500 per miljard moleculen in de lucht aanwezig zijn. Voor H2S is hier slechts 1 molecule op 5 miljard luchtmoleculen nodig. Deze laatste bepaalt daarom samen met de organische zuren het grootste deel van de varkensgeur.

Verwijderen stof onvoldoende

Geurmoleculen in de varkensstal komen in eerste instantie in contact met stof dat o.a. door het voeder en de dieren ontstaat. Uit ons onderzoek blijkt dat de hoeveelheid geurmoleculen die vastkleeft aan het stof slechts miniem is ten opzichte van de hoeveelheid in de lucht. Dit betekent echter dat de geur niet verwijderd kan worden door het stof uit de lucht weg te nemen.

Studie pilootwasser

In veel gevallen wordt de geventileerde lucht uit de dierplaatsen naar een luchtwasser geleid. Hier worden geurmoleculen in de lucht intens in contact gebracht met waswater dat continu over een plastic pakkingsmateriaal circuleert. Door de aanwezigheid van verschillende componenten met diverse eigenschappen, zal iedere component op een andere manier met het waswater interageren. Deze interactie werd uitvoerig geëvalueerd in een pilootwasser in het labo van UGent.

Voor het volledige artikel klik onderstaande link:

Geurhinder pilootwasser brengt reductie-effect specifieke geurcomponenten in kaart

Bron: Joren Bruneel – Onderzoeksgroep EnVOC | ILVO – Milieutechniek – UGent in het vakblad Varkensbedrijf België – editie juni 2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *