Gezocht: testbedrijven voor varkenshouden met intacte staarten

De dienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie zoekt in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij en het Varkensloket bedrijven die het houden van varkens met intacte staarten (tijdelijk) op kleine schaal willen uittesten. Eventuele minderopbrengsten als gevolg hiervan zullen vergoed worden. Er wordt bovendien begeleiding voorzien bij het optimaliseren van de omgeving.

Worden gezocht, bedrijven die:

Advertising
 • minimaal alle varkens uit 1 hok in 1 afdeling niet couperen;
 • dit gedurende 3 opeenvolgende rondes in hetzelfde hok (afdeling) doen;
 • de dieren dagelijks observeren (sporen van staartbijten, afwijkende staarthoudingen, gedrag,…)
 • noteren wat ze zien i.v.m. staartbijtgedrag (wanneer het start, welke dieren, welke acties,…)
 • bezoek in de desbetreffende stal toelaten (van Varkensloket, dienst Dierenwelzijn, Departement Landbouw en Visserij)
 • slachthuisbevindingen meedelen en/of opvolging in slachthuis toelaten

Deze bedrijven krijgen in ruil:

 • een handleiding om hok/afdeling te optimaliseren om bijtgedrag te voorkomen (klimaat, afleiding);
 • opvolging en eventueel bijsturing;
 • een forfaitaire vergoeding van 250 euro;
 • een vergoeding van eventuele opbrengstverliezen;
 • afleidingsmateriaal.

Kandidaatbedrijven kunnen informatie vragen en zich melden via sarah.desmet@varkensloket.be.

Voor meer achtergrondinformatie zweden-doen-het-zonder-staartcouperen uit Varkensbedrijf België, editie september 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *