Gratis wateradvies voor uw bedrijf

Heel wat landbouwers hadden deze zomer problemen door de aanhoudende droogte. Denk zeker eens aan de subsidiemaatregel KRATOS, want die kan helpen om de impact van droogte op uw bedrijfsvoering te verminderen.

Via het bedrijfsadviessysteem KRATOS kunt u als landbouwer over 14 verschillende thema’s gratis advies op maat van uw bedrijf inwinnen. Als u zo’n advies aanvraagt over de adviesmodule ‘7B Kaderrichtlijn water + wateraudit’ kunt u een wateraudit laten uitvoeren op uw bedrijf.

Advertising

Hierbij wordt het volledige waterverbruik per waterbron en per toepassing in kaart gebracht. Daarnaast krijgt u ook advies over welke alternatieve waterbronnen u op uw bedrijf zou kunnen gebruiken. U leert via welke waterbesparende maatregelen u het gebruik van grondwater kunt verminderen als uw bedrijf zich in een gebied bevindt waar de grondwaterstand te laag is. Tot slot krijgt u ook tips om water te hergebruiken.

Het advies wordt opgemaakt op basis van de concrete bedrijfssituatie en kan daardoor een nuttig instrument zijn om u te helpen de impact van droogte op uw bedrijfsvoering te verlagen.

U kunt het advies aanvragen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor meer info over KRATOS kunt u terecht op kratos@lv.vlaanderen.be en op www.vlaanderen.be/landbouw/kratos.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 23 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: