Grootdistributie haalt alle producten van Veviba uit de handel

De grootdistributie heeft vandaag uit voorzorg alle producten van het bedrijf Veviba (Bastenaken) die zij ontvangen hebben uit de handel genomen. Met uitzondering van een partij gehakt afkomstig van genoemd bedrijf gespecialiseerd in de verwerking van rundvlees, is het vers vlees dat in België wordt verkocht niet getroffen door de problematiek, stelt het Voedselagentschap. 

Als gevolg van een onderzoek dat oorspronkelijk werd gevoerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de provincie Luxemburg en de vaststellingen die in dit verband door het FAVV werden gedaan, heeft het Voedselagentschap op 6 maart aan de onderzoeksrechter de toestemming gevraagd en gekregen om de erkenning van twee eenheden van Veviba onmiddellijk in te trekken.

Advertising

Het gaat om het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis voor de opslag van producten. De erkenning van het slachthuis in Bastenaken werd behouden. In het huidige stadium van het onderzoek werden twee producten geïdentificeerd die een mogelijk risico vormen voor de consumenten. Deze producten worden momenteel in België uit de handel genomen en aan de distributiebedrijven werd gevraagd om indien nodig producten terug te roepen van bij de consument.

Eind februari en begin maart werd een huiszoeking uitgevoerd op vraag van de onderzoeksrechter. 20 medewerkers van het FAVV vergezeld door 41 politieagenten hebben het bedrijf Veviba bezocht en een verslag werd aan de onderzoeksrechter overgemaakt. Op het einde van de controle werd een preventieve inbeslagname gedaan van alle aanwezige producten, dit in afwachting van een verder gevolg door het gerecht.

Door de toestemming die het FAVV op 6 maart heeft gekregen van de onderzoeksrechter kon onmiddellijk de erkenning van twee activiteiten van Veviba worden ingetrokken. Het gaat om het vleesverwerkingsatelier en het koelhuis. Het bedrijf ‘Slachthuis en Markt van Bastenaken (AMB)’ behoudt zijn erkenning. Het FAVV verscherpt vanaf vandaag zijn controles op alle bedrijven van de Groep Verbist, eigenaar van Veviba.

De producten in het koelhuis zijn afkomstig van het slachthuis van Bastenaken, maar ook van andere bedrijven. Doordat non-conformiteiten t.o.v. de voedselwetgeving bij heel wat van de aanwezige producten werden vastgesteld, werden alle producten in de opslagplaats verzegeld. De onderzoekers van het Voedselagentschap hebben eveneens vaststellingen gedaan in de uitsnijderij.

Bij de vleesverwerking kon het FAVV twee specifieke producten identificeren waarbij er een potentieel gezondheidsrisico bestaat: gehakt en ossenstaart die aan andere bedrijven werden verkocht. In de huidige stand van zaken van het onderzoek kunnen enkel deze twee in de handel gebrachte producten een impact hebben op de gezondheid van de consument.

Het FAVV staat in nauw contact met de distributiesector en met de bedrijven die als klant van Veviba geïdentificeerd zijn. Informatie over de producten met een potentieel risico werd aan deze bedrijven meegedeeld, waarbij aan hen tezelfdertijd gevraagd werd tot de nodige terugroepingen van producten over te gaan. Er wordt eveneens naar de buitenlandse overheden en klanten gecommuniceerd. Behalve deze twee producten zal elk product dat geen gezondheidsrisico inhoudt maar waarvan de conformiteit niet kan worden gegarandeerd eveneens uit de handel worden genomen.

Het meldpunt staat ter beschikking van de consument voor verdere vragen 0800/13.550

Bron: FAVV – 8 maart 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *