Grootste daling gebruik antibiotica in diergeneeskunde sinds 2011

Het totale gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde is afgelopen jaar 2018 met 12,8 procent gedaald t.o.v. 2017 . En, hoewel het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica steeg in 2018, werd met de totale daling sinds 2011 de beoogde doelstelling van 75 procent minder antibioticagebruik tegen 2020 nog steeds ruimschoots behaald. De reductiedoelstelling van met antibiotica gemedicineerde voeders die al in 2017 werd bereikt, werd afgelopen jaar nog verder overschreden.

Advertising

Ter herinnering: door AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik in de diergeneeskunde –  werden in 2014 drie reductiedoelstellingen voor gebruik van antibiotica bij dieren opgetekend in een ‘Visie 2020’-plan:

  • tegen 2020, 50% minder gebruik van alle antibiotica en
  • 75% minder gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica;
  • tegen eind 2017,  een daling van 50% van met antibiotica gemedicineerde voeders.

Op 30 juni 2016 werden deze doelstellingen ook onderschreven door de federale overheid en alle sectorpartners in het ‘Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector’. Dat werd ondertekend door de bevoegde ministers en de 16 sectororganisaties.

Advertising

Resultaten 2018

In 2018 wordt een totale reductie van 35,4 procent voor het totale gebruik en van 69,8 procent voor het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders opgetekend ten opzichte van 2011.

Extra inspanning gevraagd bij braadkippen en vleeskalveren 

Het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica toonde echter een stijging van 34,4 procent ten opzichte van 2017. Maar het totale gebruik sinds 2011 is met 79,1 procent gedaald, waardoor de 75%-reductiedoelstelling nog steeds ruimschoots behaald wordt. Deze stijging is te wijten aan een toegenomen gebruik van flumequine in de braadkippen- en vleeskalverensector en vereist extra inspanning van deze sectoren.

Colistine-gebruik opnieuw gedaald

Voor het gebruik van colistine werd voor het zesde opeenvolgende jaar een daling gemeten. Hierdoor is er sinds 2012 een totale daling van 64,4 procent. Bovendien is de mengvoederindustrie op 1 mei 2019 gestopt met de productie van met colistine gemedicineerd voeder. Het gebruik van zinkoxide als tijdelijk alternatief (Zinkoxide als geneesmiddel is vergund in België tot 31 december 2020) voor colistine ter behandeling van speendiarree bij biggen, is verder afgenomen met een totale reductie van 55,4 procent sinds 2015.

Benchmarking stimuleert daling AB-gebruik

Nieuw in 2018 was de publicatie van de antibioticagebruiksgegevens verzameld op niveau van de individuele veehouderij voor de varkens-, vleeskalveren-, braadkippen- en leghennensector (BelVet-SAC). Deze gegevens worden verzameld in de centrale databank Sanitel-Med, dankzij registratie ervan door de dierenartsen.

  • Voor de varkenssector kon hier reeds uit afgeleid worden dat er, dankzij het benchmarkingsysteem, een afname in het gebruik van antibiotica is. Dit wordt bevestigd door de gegevens verzameld in AB Register sinds 2014.
  • De pluimvee- en vleeskalverensector konden in 2018 kennismaken met het benchmarksysteem.

Bron: naar AMCRA – 19 juni 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: