“Halfjaarresultaten ForFarmers teleurstellend maar verwacht”

Het veevoederbedrijf ForFarmers maakte zijn halfjaarresultaten voor de eerste helft van 2019 bekend. Deze zijn teleurstellend maar volgens de CEO van het bedrijf, wel verwacht.

Yoram Knoop, CEO: “De resultaten over het eerste halfjaar 2019 zijn teleurstellend, maar in lijn met de verwachting die we bij publicatie van de update over het eerste kwartaal afgaven. De acquisities, die we in de tweede helft van 2018 hebben gedaan, droegen positief bij maar waren niet voldoende om de negatieve effecten van de volumedaling en de ongunstige inkooppositie die we in het eerste halfjaar hadden, te compenseren. We hebben onze inkoopprocedure geëvalueerd en aangescherpt en onder meer de toegestane dekkingsperiode voor belangrijke grondstoffen verkort.

Sinds de aankondiging van de efficiëntieplannen in maart jl. hebben we aangegeven dat we dit jaar vier fabrieken zullen sluiten. Dit zal bijdragen aan de beoogde structurele kostenbesparing van €10 miljoen in 2021. Daarnaast worden de investeringsplannen bijgesteld, van 50 miljoen euro naar 40 miljoen euro.”

Als oorzaken geeft Knoop de toenemende overheidsmaatregelen om de milieueffecten van de sector te verminderen aan, en dit in steeds meer landen. Vooral in Nederland en Duitsland komt de omvang van de veestapel daardoor onder druk.

De Coöperatie FromFarmers, die als (kern)activiteit heeft het beheren van haar belang in
ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is, reageerde ook op de tegenvallende resultaten.

Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Het stemt ons positief dat er in het streven naar kringlooplandbouw rekening wordt gehouden met de sterke internationale positie van onze sector, het economisch belang van de sector en dat er als randvoorwaarde wordt gesteld dat er meer waardering moet komen voor voedsel en producenten.  Want zowel de maatregelen om de fosfaatuitstoot te verminderen als de ‘Warme sanering varkenshouderij’ maken het voor veehouders steeds lastiger om te kunnen blijven groeien. Daarbovenop ervaren we meer publieke aandacht voor het dierenwelzijn, waarbij de feiten en visies naar onze mening niet altijd nauwkeurig worden gepresenteerd.

Wij hechten er daarom aan dat ForFarmers zich inzet voor de toekomst van onze sector door met voerconcepten en advies en ondersteund door feiten, leden en klanten te helpen een beter rendement te bereiken met gezonde dieren en op een efficiënte wijze. Door actieve participatie van onze leden in de ForFarmers klankbordgroepen, waar zowel praktische als technische oplossingen worden besproken, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve concepten. ForFarmers richt zich hier continu op. Ultra, het nieuwe voerconcept voor vleesvarkens, dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd is hiervan een voorbeeld. En ook het pluimveeconcept Apollo, dat vorig jaar in Nederland werd gelanceerd en onlangs ook in België. Wij zien het belang van schaalgrootte ook hierin onderstreept; nieuwe concepten worden door ForFarmers in verschillende landen bij collega veehouders veelvuldig getest voordat ze op de markt worden gebracht. Aan deze testen doen vele leden mee, en daarmee helpen we de expertise en resultaten van de Nederlandse agrarische sector verder. Vanuit onze hoedanigheid als (groot) aandeelhouder in ForFarmers geven we op deze manier ook richting aan de missie van ForFarmers: ‘For the Future of Farming’.”

Resultaten ForFarmers

Kernpunten eerste halfjaar 20191:

  • Volume Total Feed2: +5,2% tot 5,1 miljoen ton;
    6,8% stijging door overnames (gedaan in tweede helft van 2018 in Polen, Nederland en België), 1,6% autonome3 daling (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
  • Volume mengvoer (onderdeel van Total Feed): +7,2% tot 3,6 miljoen ton;
  • 9,8% stijging door overnames, 2,6% autonome daling (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
  • Brutowinst: -1,7% tot €214,1 miljoen;
  • 6,6% stijging door overnames, 8,6% autonome daling (vooral door ongunstige inkoopposities in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk);
  • Onderliggende EBITDA4: -31,5% tot €35,8 miljoen;
  • 8,2% stijging door overnames, 39,9% autonome daling (in alle landen) en inclusief IFRS 16 effect van +€2,8 miljoen;
  • Onderliggende winst: -61,5% tot €11,9 miljoen.

1. Resultaten eerste halfjaar 2019 worden vergeleken met resultaten eerste halfjaar 2018; het valuta translatie-effect was zeer beperkt en wordt gepresenteerd in de tabel geconsolideerde kerncijfers
2. Total Feed behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)
3.  De toelichting op autonome ontwikkelingen is exclusief de bijdrage van Tasomix in Polen, omdat deze onderneming werd overgenomen op 2 juli 2018
4. Bedrijfsresultaat exclusief afschrijvingen, amortisatie en incidentele posten

De presentatie over de halfjaarresultaten van ForFarmers is hier te bekijken

(bron: ForFarmers)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: