Het opkweken van PRRSV-vrije biggen is niet langer een utopie.

Naast de alomgekende interne bioveiligheidsmaatregelen* en het aanhouden van een strak vaccinatieschema, speelt ook de vaccin keuze hierin een belangrijke rol.

Advertising

Kies voor een veilig vaccin. Met veilig bedoelen we een vaccin, waarbij het vaccinvirus zelf zo weinig mogelijk spreidt. Of, anders gezegd, de mate waarin één gevaccineerd dier een ander dier kan ‘besmetten’. Deze eigenschap wordt ook wel de R0 waarde van een vaccin genoemd. Als de R0 waarde lager is dan 1, dooft de infectie langzaam uit, omdat 1 dier minder dan 1 dier kan besmetten. Is deze groter dan 1, blijft er virus circuleren, omdat 1 dier meerdere dieren kan besmetten die op hun beurt opnieuw meer dieren kunnen besmetten. Een veilig vaccin heeft een R0 waarde van bijna 0. De periode waarin een vaccinvirus uitgescheiden wordt, staat vermeld in elke bijsluiter.

Om een PRRSV-vrije batterij te verkrijgen, willen we ook dat het aanwezige veldvirus wordt geremd in zijn spreiding. Door te vaccineren kan dit en verminderen we veldvirusuitscheiding en zo ook de verdere spreiding. We zorgen er dus voor dat de R0 waarde van het veldvirus ook lager wordt dan 1. Enkel vaccins met een R0 waarde lager dan 1 slagen erin de viruscirculatie te verminderen.

Om PRRSV-vrije vleesvarkens te kunnen blijven afleveren moeten we ervoor zorgen dat er geen nieuwe PRRSV-stam op het bedrijf binnenkomt. Dit doen we door de externe bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen, denk hierbij aan het enerzijds aankopen van PRRSV-negatief fokmateriaal (oa. sperma) en het aanhouden van een voldoende lange quarantaineperiode voor aangekochte gelten én beren, inclusief voldoende adaptatie mogelijkheden.

*(zoals het respecteren van looplijnen, het gescheiden houden van leeftijden, het all-in-all-out werken en het grondig reinigen en ontsmetten van stallen en materialen).

Info – MSD AH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: