Hoe kunnen we PRRS onder controle houden?

Bedrijven waarbij PRRS in de biggenbatterij onder controle is, m.a.w. die een negatieve status hebben einde batterij, geven aan minder sterfte te ervaren bij de biggen en vleesvarkens, een betere groei en voederconversie te halen en minder afkeuringen te hebben in het slachthuis. Wat kunnen we leren van deze bedrijven en hoe kunnen we PRRS onder controle houden? Enkele bevindingen uit de Biggenmonitor.

Speen niet te vroeg & beperk het mengen van biggen

Advertising
 • Ten eerste kopen deze bedrijven minder vaak gelten aan in vergelijking met bedrijven met een positieve status in de batterij.
 • Verder spenen deze bedrijven vaker op latere leeftijd. 80 procent van deze bedrijven speent op een leeftijd van meer dan 21 dagen.
 • Een andere factor die de kans op het binnenkomen van een infectie kan verminderen, is het verminderen van het risico op insleep bij het laden van de dieren, hiervoor zorgde één van de bedrijven voor een lege vrachtwagen bij het laden van zowel de vleesvarkens als de zeugen.

Belang van een quarantaineperiode

Aankoop van dieren is één van de grootste risico’s.

 • Niet alleen bij de aangekochte gelten, maar ook bij de eigen gelten is een quarantaine periode van minimaal 6 tot idealiter 12 weken aangewezen.
 • Let op ziektetekenen (zoals hoesten en manken) bij de gelten bij aankomst in de quarantaine-afdeling.
 • Als gelten worden aangekocht, beperk dit dan tot één herkomstbedrijf met een gekende en hogere gezondheidsstatus dan het eigen bedrijf.
 • De ideale quarantainestal is afgesloten van de rest van het bedrijf, heeft een aparte mestkelder, ventilatie en hygiënesluis.
 • Nieuwe gelten komen binnen langs de vuile weg en verlaten de quarantainestal langs de propere weg.
 • De quarantainestal heeft eigen materiaal en wordt steeds op het einde van de dag bezocht.
 • Om de gelten in de quarantaine te laten adapteren aan de kiemen op het bedrijf, is vaccinatie de meest efficiënte oplossing. Idealiter worden de gelten pas vanaf de tweede week gevaccineerd.
 • Het adapteren van de gelten door kraamstalmest, verwerpingen of ander materiaal in de quarantainestal is niet aan te raden aangezien je geen zicht hebt op de (bijkomende) kiemen waarmee de gelten besmet worden noch op het effect op hun immuniteitstatus. Contact met meerdereworpszeugen blijkt ook meestal onvoldoende daar deze oudere zeugen weinig/onvoldoende kiemen uitscheiden. We willen een goede adaptatie waarbij de gelten op het einde van de quarantaineperiode dezelfde immuniteitsstatus (antistoffen tegen bepaalde ziektes) hebben als de oudere zeugen.

Bron: Persartikel over bioveiligheid n.a.v. VarkensAcademie 2017 – Sarah De Smet en Esther Beeckman (Varkensloket), Charlotte Brossé (DGZ) en Suzy Van Gansbeke (Departement Landbouw en Visserij) – 6 mei 2018

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: