Hoger speengewicht halen in vrijloopkraamhok vraagt investering in luchtkoeler

Zorgt een vrijloopkraamhok voor een hoger speengewicht bij biggen? Lander Pattyn, VIVES-student onderzocht het in het kader van zijn bachelorproef. Voor zijn aanpak en resultaat werd hij samen met 5 medestudenten afgelopen weekend gelauwerd in de kader van de Agro-Expo VIVES Award.

Voor zijn bachelorproef over het speengewicht bij vrijloopkraamkooien liep Lander Pattyn stage bij BVBA Bogaert Verhaeghe. Lander vergeleek de evolutie van het gewicht van biggen bij zeugen in vrijloopkraamkooien met die in de klassieke kraamkooien.

Advertising

De jury oordeelde dat het werk van Lander Pattyn toekomstgericht is in de overtuiging dat dierenwelzijn en goede technische cijfers steeds meer hand in hand zullen gaan. Met de vrijloopkraamkooi krijgt de zeug de kans om haar nestgedrag te optimaliseren met meer melkgift en een hoger speengewicht van haar biggen als gevolg.

Fundamenteel probleem is dat er een verschillend stalklimaat nodig is voor de optimale ontwikkeling van zowel big als zeug. Zo kan een zeug maximaal voeder opnemen in een stal met een temperatuur van 18 °C. Een big voelt zich het best bij een temperatuur rond de 24 °C.

De besluiten van deze bachelorproef kunnen als volgt samengevat worden:

  • Door de combinatie van de losloopkraamstal met een luchtkoeler kan er het hele jaar door 18 °C zijn in de stal. Dit zorgt voor de zeug voor een optimale benutting van het voeder wat leidt tot meer biest. Door een nest te creëren kan je zorgen voor een temperatuur van 24 °C voor de biggen wat ervoor zorgt dat ze beter presteren dan bij 18 °C.
  • Opdat een vrijloopkraamhok rendabel zou zijn moet men er dus wel voor zorgen dat het klimaat in de stal rond de 18 °C blijft. Zo zal de zeug de optimale biesthoeveelheid kunnen geven en zullen er geen extra doodliggers zijn in het kraamhok.
  • Een hoger speengewicht realiseren worden door te investeren in een vrijloopkraamhok kan maar dan moet men ook investeren in een luchtkoeler. Er dient altijd gestreefd te worden naar een temperatuur van 18 °C in de stal. Zonder lucht­koeler is dit niet haalbaar in de zomer. Te warme temperaturen zorgen voor een hoger percentage doodliggers in de stal en een daling van het aandeel voederopname.

Bron: naar Isabelle Degezelle en Lander Pattyn – Agro-Expo 25 januari 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: