ILVO officieel aangeduid als ‘coördinator onafhankelijke testwerking voor eindberen’

ABS, BB, FEBEV en IVB hebben een akkoord ondertekend waarbij ILVO opdracht krijgt om de testwerking voor Belgische eindberen voortaan te coördineren. “Doel is dat varkenshouders op basis van de nakomelingenprestaties van de geteste eindberen een objectieve evaluatie kunnen maken van de genetica die het best wordt ingezet op hun bedrijf”, aldus een mededeling van ILVO.

“In een gezamenlijk onderzoeksproject van ILVO en KULeuven zagen we dat de keuze van eindbeer een relevante impact heeft, zowel op de reproductieresultaten als de vleesvarkensprestaties. Het kiezen voor een goede eindbeer kan de varkenshouders tot 10 euro extra per vleesvarken opleveren door o.a. verschillen in de groei, de voederconversie en de slachtkwaliteit. Door de onafhankelijke en wetenschappelijke aanpak van de testwerking verwachten we dat  de varkenshouders met meer kennis van zaken een juiste eindbeerkeuze kunnen maken”, liet Alice Van den Broeke (ILVO-varkensonderzoek en tevens coördinator van de testwerking) in het persbericht noteren.

Advertising

De eindberen worden steeds op twee praktijkbedrijven ingezet om mogelijke bedrijfseffecten in kaart te brengen. Zowel tijdens de kraamstalperiode (reproductieparameters), de vleesvarkensfase (dagelijkse groei en voederconversie) als bij slacht (mager vleespercentage en conformatie) worden diverse parameters geregistreerd. Er werden tot nu toe 73 beren ingezet op de praktijkbedrijven waarvan de eerste nesten geboren werden in juni 2017.  Deze nakomelingen werden in de laatste week van 2017 aan het slachthuis geleverd.

In een eerste fase van de coördinatie werd een database uitgebouwd om alle parameters te registreren. Zo kunnen de reproductiegegevens uit het zeugenmanagementprogramma van de testbedrijven automatisch gekoppeld worden aan de slachtgegevens die beschikbaar zijn bij IVB. Met een statistisch model analyseert ILVO vervolgens de gegevens uit de database en corrigeert deze voor verschillende effecten (zoals bedrijfs-, geslachts- en seizoenseffecten).

“Het resultaat is dat we vanuit de database op eenvoudige wijze gecorrigeerde gemiddelden per eindbeer bekomen”, aldus nog Alice Van den Broeke.

Per eindbeer worden de gemiddelden gepubliceerd op de vrij toegankelijke website http://testwerking.ilvo.be. De eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018, van zodra er voldoende nakomelingen van de afgeteste beren werden afgeleverd aan het slachthuis.

De varkenshouders financieren deze testwerking en wel als volgt:

  • “In 2018 zal de bijdrage 0,0175 euro (excl. BTW) bedragen per te classificeren varken dat geslacht wordt in een slachthuis in Vlaanderen. Per 1.000 afgeleverde vleesvarkens gaat dit dus om 17,5 euro”, aldus Michael Gore, FEBEV.
  • “De bijdrage wordt aangerekend voor elk te classificeren vleesvarken dat geslacht wordt na 31 december 2017, waar ook een I.V.B. “classificatie- bijdrage” voor verschuldigd is. De “bijdrage testwerking eindberen” zal als afzonderlijk bedrag worden vermeld op de slachthuisfactuur”, aldus Mathieu Clauwers, IVB.

Momenteel stellen echter slechts twee fokkerijorganisaties, namelijk de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF) en Ra-Se Genetics, eindberen ter beschikking. Uiteraard werden ook de andere fokkerijorganisaties actief in Vlaanderen uitgenodigd om eindberen aan te leveren voor deze test. Zij gaven tot nog toe echter geen gevolg aan de oproep. Herlees in dit verband via onderstaande link de Hamvraag uit de editie van Varkensbedrijf januari 2017, intussen toch alweer een jaar geleden.

Zal de testwerking voor eindberen de hele sector tot deelname weten te bewegen

Bron: ILVO – 5 januari 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: