“Korting op landbouwbudget obstakel voor verdere verduurzaming”

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zet het mes op de keel van de landbouwsector. Volgens onze landbouworganisaties is het ‘een bedreiging voor onze hoogkwalitatieve en duurzame voedselproductie’. Op donderdag 20 februari 2020 organiseerden de landbouwvakbonden daarom een betoging naar aanleiding van de bijeenkomst van de 27 Europese staats- en regeringsleiders in Brussel ter bespreking van de Europese meerjarenbegroting, voor de periode 2020-2027.

Volgens de Boerenbond dreigt de landbouw drie keer de rekening te betalen.

Advertising
  • Een eerste keer omdat het landbouwbudget gemiddeld met 5 procent wordt gekort waarbij de korting voor België volgens de BB-berekening oploopt tot ruim 11 procent.
  • Een tweede keer door de overheveling van middelen van West-Europa naar Oost-Europa.
  • Een derde keer omdat de nieuwe groene architectuur in het GLB veel extra eisen met zich meebrengt zonder extra vergoeding. Bovendien verwacht BB dat de Green Deal nog bijkomende kosten zal veroorzaken die nog niet eens meegerekend werden in de voorliggende begroting.

Steeds minder budget, terwijl er van de boeren en tuinders steeds meer gevraagd wordt. Boerenbond verzet zich hiertegen en stelt bovendien dat de voorgestelde korting in het landbouwbudget onder het Europees meerjarig financieel kader een werkelijk obstakel is voor de verdere verduurzaming van land- en tuinbouw. “Het Europees landbouwbudget is een investering in de toekomst. Daar kort je niet op!”, stelde Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker in een mededeling. Bij wijze van ludiek protest organiseerde de Boerenbond dan ook een ‘lunch van de toekomst’ ter hoogte van de Kleine Wetstraat onder het motto: ‘Lokaal voedsel? Geniet ervan zolang het nog kan’.

Reële omstandigheden moeten maatstaf zijn

Ook het Algemeen Boerensyndicaat meent dat de evolutie ervoor zal zorgen dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector het moeilijk zal krijgen om de bijkomende vragen voor vergroening en klimaatinspanningen vanuit het toekomstige GLB (2021-2027) waar te maken.

“Europa moet rekening houden met reële omstandigheden zoals productiekosten en verstedelijking om middelen toe te wijzen. Alleen zo komen de middelen terecht waar ze thuishoren”, luidt het in een persmededeling. Het ABS pleit daarom voor het herzien van de huidige pistes en vraagt uitdrukkelijk om ook voor Vlaanderen een voldoende groot budget te blijven voorzien met het nieuwe MFK.

Neen aan ‘pork barrel politics’

Kris Peeters houdt vast aan de lijn van het Europees Parlement. “Het landbouwbudget weerspiegelt de ambities niet,” stelde hij in een mededeling. ”In 2050 telt de wereldbevolking 9,5 miljard mensen. Hier is 70 procent meer voedsel voor nodig. Daarenboven moet dit voedsel duurzaam geproduceerd worden aan een betaalbare prijs. Meer doen met minder geld is nooit realistisch. Het landbouwbudget moet behouden blijven.”

Peeters zette zich af tegen ‘pork barrel politics’. Met deze Angelsaksische term verwijst onze voormalig landbouwminister naar het fenomeen waarbij overheidsuitgaven gebruikt worden voor lokale projecten van de beslissende politicus. “Vorige week tweette de Poolse Landbouwcommissaris Wojciechowsk (PiS/ECR) dat men de varkensproductie in Polen moet opdrijven ten koste van België en Nederland”, liet Kris Peeters nog noteren. “Een Europees Commissaris dient de Europese belangen voor op te stellen. De demarche stelt mij niet gerust. Telkens wordt er gepleit voor meer subsidies voor Oost-Europese landen onder de term externe convergentie, maar men vergeet dat de loonkosten hier hoger liggen en ook de productie duurzamer is. Zo staan er op de Vlaamse varkensstallen ammoniakfilters terwijl dit in Polen niet het geval is.”

Man on the moon-moment onmogelijk

Ook de Groene Kring ondersteunde de demonstratie. Samen met FJA (Waalse jonge land- en tuinbouwers) en CEJA (Europese koepel van jonge land- en tuinbouwers), deden de jonge landbouwers een oproep tot een krachtig budget om te zorgen dat de generatiewissel in de landbouwsector plaatsvindt.

Jannes Maes (voorzitter CEJA): “Het zal onmogelijk zijn voor de EU om haar man on the moon-moment te bereiken, om de woorden van president von der Leyen te gebruiken, zonder sterke financiële steun voor elk van haar ambities. Het voorgestelde budget is ontoereikend. Het is het equivalent van proberen die persoon naar de maan te krijgen met alleen een touwladder.”

Bronnen: naar mededelingen van BB, ABS, Groene Kring en Kris Peeters – 20 februari 2020

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: