Landbouworganisaties vragen krachtdadige acties om everzwijnenpopulatie beheersbaar te houden

In opdracht van minister Schauvliege organiseren de gouverneurs van Limburg en Antwerpen deze en volgende week overleg met de verschillende betrokkenen met betrekking de schade die everzwijnen aanbrengen aan de landbouwgewassen en, niet in minst, de bijkomende dreiging dat everzwijnen de Afrikaanse varkenspest zouden kunnen uitdragen. Zeker in de provincie Limburg is dat laatste de afgelopen weken een reëel gevaar geworden.

Daadkrachtig optreden hoogdringend

Advertising

Voor het ABS staat het vast. “Het is overduidelijk: de populatie everzwijnen is uit de hand gelopen. Er zijn zodanig veel everzwijnen in de Limburgse bossen dat de draagkracht van hun leefgebieden vele malen overstegen is”, luidt het in een persbericht dat een aantal incidenten op een rijtje zet gaande van schade aan de gewassen tot verkeersongevallen. Sinds september is er nog een zeer grote bedreiging bijgekomen, namelijk de Afrikaanse varkenspest (AVP). De landbouworganisatie duidt er met klem op dat: “deze ziekte letterlijk het zwaard van Damocles is dat onze varkenshouders boven het hoofd hangt. Het risico dat een Limburgs everzwijn besmet raakt met AVP is vandaag meer dan reëel. De everzwijnen zijn constant op zoek naar voedsel en via enkele onachtzame mensen of contact met besmette evers is het onheil snel gebeurd. Onze varkenshouders leven in continue schrik dat een besmet everzwijn op hun akker of erf komt ronddwalen en ondanks alle draconische voorzorgsmaatregelen toch hun veestapel kan besmetten.”

“De overpopulatie van everzwijnen in Limburg moet nu echt aangepakt worden. De situatie is hoogdringend”, herhaalt het ABS. Aanvankelijk vroeg het ABS dat alle everzwijnen zouden worden afgeslacht. Nu klinkt het als volgt: “Dit wil echter niet zeggen dat de volledige populatie everzwijnen weg moet. De populaties moeten wel minimaal teruggebracht worden tot een aanvaardbare hoeveelheid die passend is voor een aantal aan te duiden leefgebieden. Daar kunnen dan maatregelen getroffen worden zodat ze ook daadwerkelijk in die leefgebieden kunnen leven en blijven.”

Het Algemeen Boerensyndicaat doet een directe oproep naar de bevoegde minister en de gouverneur om hier zo spoedig mogelijk werk van te maken. “Dit echter niet door nogmaals een zoveelste overleg met alle belanghebbenden maar door een daadkrachtig optreden en het tot de orde roepen van de verantwoordelijken op het terrein.”

Vijf concrete aandachtspunten

Ook voor Boerenbond is het hoogtijd dat er krachtdadig wordt opgetreden. Deze landbouworganisatie stelt een doortastende en gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen voor rond vijf concrete aandachtspunten die ook aan de gouverneurs zullen voorgelegd worden. Boerenbond vraagt:

  1. een duidelijk zicht op het aantal everzwijnen en op hun locatie, zodat monitoring mogelijk wordt;
  2. meer mogelijkheden voor bejaging. Hierbij wordt gedacht aan het inzetten van nachtkijkers en warmtecamera’s en het onder bepaalde omstandigheden toelaten van het gebruik van geluiddempers;
  3. een bejaging van everzwijnen in natuurgebieden of een afscherming van natuurgebieden. Boerenbond vindt het nodig dat er een duidelijk jachtbeleid komt in natuurgebieden. In de natuurgebieden waar niets gebeurt, vindt Boerenbond dat de natuurbeheerders deze gebieden moeten omheinen, zodat de populatie niet langer meer schade kan aanbrengen in landbouwgebieden en bij particulieren;
  4. het aanstellen van een everzwijncoördinator;
  5. sensibiliserende maatregelen om de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Boerenbond vraagt dat op parkeerplaatsen bij snelwegen en natuurgebieden  informatieborden worden geplaatst om mensen op te roepen geen etensresten achter te laten. Tevens dient de jachtsector blijvend gesensibiliseerd te worden om bij elke jachtpartij, zowel in Vlaanderen als in andere regio’s of landen, te handelen overeenkomstig de vereiste bioveiligheidsvoorschriften. Reiniging en ontsmetting van laarzen, kleren en materiaal zijn uiterst belangrijk.

Vanwege de jagers kwam er alvast een positieve reactie. Zo pleit de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) voor het opheffen van de beperkingen om op everzwijnen te schieten. De HVV wil ook meer inzetten op drukjacht. Verder zal de vereniging de komende maanden vormingen voor haar leden organiseren inzake de jacht op everzwijnen met speciale aandacht voor de aanpak in tijden van AVP.

Bron: ABS & BB – 5 november 2018

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: