Limagrain Belgium herschikt granenactiviteiten –  Merk ‘Clovis Matton’ verdwijnt uit zaaigranen

Limagrain Belgium heeft besloten zijn zaaigraanactiviteiten op een andere manier te ontwikkelen op de Belgische markt. Op de site in Kerkhove – tot 2009 de vestiging van Clovis Matton – zullen in het voorjaar 2020 de laatste zaden van tarwe, gerst, triticale en spelt worden geproduceerd. Vanaf de uitzaai najaar 2020 zal Limagrain Belgium de LG-granengenetica commercialiseren via het in licentie geven van de rassen aan andere productiebedrijven in onze regio.

Ter herinnering: sinds de overname van Clovis Matton door Limagrain in 2009 bracht het zaadbedrijf in België zaaigranen via twee kanalen naar de markt. Enerzijds werden de zaaigranen bereid in de eigen productiesite in Kerkhove gecommercialiseerd via handelaars. Anderzijds bracht het bedrijf nog zaaigranen via verschillende andere Belgische licentiehouders op de markt.

“In de toekomst zal dit eerste kanaal ophouden te bestaan en zullen alle LG-graanrassen geproduceerd en gecommercialiseerd worden via licentiehouders in onze regio. Dit houdt in dat het merk Clovis Matton als dusdanig niet meer zal fungeren in de zaaigranen en wij ons volledig zullen oriënteren op de commercialisatie van LG-genetica die haar weg naar de markt zal vinden via andere licentiehouders”, luidt het nu in een persmededeling namens het managementteam van  Limagrain Belgium.

Aldus is besloten nadat uit een studie bleek dat er zeer grote investeringen noodzakelijk zijn in de bedrijfssite in Kerkhove. “Rekeninghoudend met de bestaande overcapaciteit in België en in onze buurlanden, zouden dergelijke investeringen geenszins rendabel zijn”, stelt het managementteam.

De site zal in eerste instantie behouden blijven voor de bereiding, stockage en logistiek van alle andere zaden die Limagrain commercialiseert. “Hier verandert er niets. Het betreft de voedergewassen maiszaden, graszaden en voederbietzaden alsook de akkerbouwgewassen suikerbietenzaden, groenbedekkers, koolzaad en peulvruchten zoals erwten en bonen. Ook voor het gazonzadenmerk Advanta verandert er niets”, aldus wordt nog beklemtoond.

Limagrain stelt bijkomend dat het ook meer zal inzetten op hybridetarwe die langs het klassieke verkoopkanaal via handel zal worden gecommercialiseerd. Intussen wordt de mogelijkheid bestudeerd om het bedrijf te verhuizen naar een andere site.

Concreet betekent bovenstaande dat in het najaar 2019 en het voorjaar 2020 de laatste zaden van tarwe, gerst, triticale en spelt in de site in Kerkhove worden geproduceerd. Vanaf de uitzaai najaar 2020 zal Limagrain Belgium de LG-granengenetica commercialiseren via het in licentie geven van de rassen aan andere productiebedrijven.

“Dit is overigens de weg die vandaag door alle andere grote graanveredelingsbedrijven in Europa wordt gevolgd”, luidt het nog. “Dit is de enige juiste weg om de rassen van de toekomst te brengen en dit in een klimaat dat hoe langer hoe grilliger wordt. Enkel op die manier kunnen we onze leiderspositie in nagenoeg alle zaden in België en Europa verder versterken en ook specifiek toegevoegde waarde creëren voor de Belgische landbouwsector.”

Bron: naar Limagrain Belgium – 29 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: