MAP 6 wordt nog dit jaar bijgestuurd

Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen. De waterkwaliteit bleef immers ook afgelopen twee jaar achteruitgaan.

De tussentijdse evaluatie ingeschreven in het Mestdecreet is inmiddels afgerond. Blijkt dat in het winterjaar 2019-2020 32 procent van de MAP-meetpunten oppervlaktewater met een overschrijding van de maximale norm van 50 mg nitraat per liter kampte.

Advertising

“Dat is 12 procent meer dan in de periode 2013-2017. Ook de gemiddelde concentraties evolueren dermate ongunstig, dat de door MAP 6 vooropgestelde verbetering van 4 mg nitraat/liter in de gebieden waar de waterkwaliteit slecht is, in het gedrang komt”, luidt het in een mededeling van de VLM.  “Voor grondwater blijkt de waterkwaliteit te stagneren. Gunstig is dat een groot aantal gebieden die al goed waren, verder verbeteren. Ongunstig daarentegen is dat een groot aantal gebieden met een heel slechte waterkwaliteit verder verslechteren.”

De Vlaamse regering heeft naar verluidt akte genomen van de tussentijdse evaluatie van MAP 6 en het traject dat minister Demir uitzet. De minister start gesprekken op met het middenveld om de effectiviteit van MAP 6 te versterken.

Voor extra maatregelen wordt volgens de nota in de eerste plaats gekeken ‘naar het verder verhogen van de effectiviteit van MAP 6 en het versterken van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan’.

Bedoeling is dat de nieuwe maatregelen van start kunnen gaan op 1 januari 2021.

Bron: naar VLM – 29 juni 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: